Zdolni z Pomorza – platforma edukacyjna dla najzdolniejszych uczniów

Głównym zadaniem portalu www.zdolnizpomorza.pl ma być wsparcie procesów dydaktycznych w pracy z uzdolnionymi uczniami poprzez wdrożenie e-learningu, oferowanie bogatej bazy materiałów dydaktycznych, udostępnienieplatformy służącej wzmocnieniu komunikacji uczeń – nauczyciel. Właśnie rozstrzygnięto przetarg na wykonanie internetowego portalu edukacyjnego. Jak czytamy w specyfikacji, uczniowie bez względu na miejsce zamieszkania, będą mieli dostęp do wysokiej jakości materiałów dydaktycznych, będą mogli korzystać z nowoczesnych rozwiązań e-learningowych oraz – dzięki narzędziom służącym komunikacji (forum, e-konsultacje) – będą mogli otrzymywać na bieżąco wsparcie merytoryczne i psychologiczne od nauczycieli. 
Takie podejście wyeliminuje bariery związane z miejscem zamieszkania i statusem ucznia oraz polepszy procesy komunikacji uczeń – nauczyciel.

Dodatkowo portal będzie służyć tworzeniu dobrego klimatu wokół ucznia, poprzez promocję systemu wspierania uzdolnień, organizację regionalnych i lokalnych konkursów oraz informowanie o osiągnięciach uczniów i inicjatywach związanych z ich wspieraniem.

Platforma edukacyjna wyposażona będzie w automatyczną sprawdzarkę zadań programistycznych (moduł INFOzadania) oraz w narzędzie autorskie do tworzenia e-kursów.

przetargu wystartowało 11 firm. Złożone oferty opiewały na kwoty z przedziału od 393 tys. do 898 tys. zł. Na wykonawcę wybrano firmę UNIT4 Software Engineering sp. z o.o. z Wrocławia.

You can leave a response, or trackback from your own site.

Zostaw komentarz

Powered by WordPress | Designed by: buy backlinks | Thanks to Ventzke & Partner, internet marketing and House Plans