Zarządzanie firmą za pomocą systemów informatycznych

Zarządzanie firmą za pomocą systemów informatycznych – projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej. O szkoleniu
W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zapraszamy wszystkie zainteresowane osoby, które pracują w małej lub średniej firmie w województwie mazowieckim na finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Socjalnego szkolenia otwarte: Zarządzanie firmą za pomocą systemów informatycznych.

Tematyka i charakter szkoleń

Podstawowym celem szkoleń jest wzrost kompetencji osób, które zamierzają projektować, wdrażać system ERP lub zarządzać poprzez zintegrowany system informatyczny procesem:
realizacji sprzedaży, zaopatrzenia, pozyskania klienta. Zajęcia prowadzone są w oparciu o system ERP dla małych i średnich firm SAP Business One.

Forma szkoleń

Szkolenia mają charakter laboratoryjny. Każdy z uczestników pracuje przy własnym stanowisku komputerowym w grupie 10 osób, pod nadzorem dwóch doświadczonych trenerów. W celu osiągnięcia najlepszych wyników szkolenia kładą duży nacisk na zajęcia praktyczne.

Platforma e-learningowa

Każdemu uczestnikowi szkoleń, po podpisaniu umowy szkoleniowej zostaje udostępniona platforma e-learningowa z bogatym pakietem multimedialnych materiałów szkoleniowych w języku polskim (filmy instruktażowe nagrane w oparciu o system SAP Business One, pytania testowe, ćwiczenia, materiały PDF wraz z rzutami ekranowymi, prezentacje Power Point z zajęć), dzięki której może zarówno przygotować się do zajęć, jak i utrwalać swoją wiedzę, sprawdzając na bieżąco postępy w nauce.

Certyfikaty

Każdy uczestnik szkolenia, który uczestniczył we wszystkich zajęciach otrzyma certyfikat ukończenia szkolenia. Dodatkowo każdy z uczestników szkolenia, który przejdzie pełną ścieżkę szkoleniową dostępną na platformie e-learningowej i zda egzamin certyfikacyjny, otrzyma certyfikat potwierdzający jego wiedzę z zakresu obsługi procesów: realizacji sprzedaży, zaopatrzenia i pozyskania klienta w oparciu o system ERP.

Więcej informacji na stronie: tidesoftware.pl

You can leave a response, or trackback from your own site.

Zostaw komentarz

Powered by WordPress | Designed by: buy backlinks | Thanks to Ventzke & Partner, internet marketing and House Plans