Zamówienie dla KSSiP rozstrzygnięte

Przetarg rozstrzygnięty! Warszawska firma Estakada.pl zrealizuje szkolenia e-learning dla KSSiP. Przetarg trwał ponad rok. Powodem było zapewne prowadzenie postępowania w trybie dialogu konkurencyjnego. Do drugiego etapu zaproszonych zostało 5 firm. W decydującej rozgrywce najkorzystniejszą ofertę złożył Instytut Edukacji Interaktywnej Estakada.pl z Warszawy. Jak czytamy w uzasadnieniu wyboru, trzy oferty zostały odrzucone. Spośród dwóch pozostałych właśnie Estakada.pl złożyła najkorzystniejszą ofertę. Wartość zamówienia to 2 670 000 zł brutto.

Przypomnijmy przedmiot zamówienia: przygotowanie specyfikacji funkcjonalnej wirtualnego środowiska edukacyjnego; zakup i utrzymanie serwerów, przygotowanie platformy e-learningowej, narzędzi komunikacji i dzielenia się wiedzą w sieci; przygotowanie szkoleń e-learningowych oraz udostępnienie zewnętrznych eksperckich baz wiedzy i dobrych praktyk; zarządzanie platformą i przeprowadzenie kursów; przygotowanie dokumentacji oraz umożliwienie dalszego wykorzystania treści e-learningowych.

Więcej informacji o zamówieniu można znaleźć na stronie internetowej Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury.

You can leave a response, or trackback from your own site.

Zostaw komentarz

Powered by WordPress | Designed by: buy backlinks | Thanks to Ventzke & Partner, internet marketing and House Plans