Young Digital Planet wykona e-szkolenia dla ARiMR

Firma Young Digital Planet S.A. z Gdańska wykona szkolenia e-learning dla Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Zamówienie zostało udzielone w ramach procedury negocjacji bez uprzedniego ogłoszenia. Wartość projektu to około 658 tys. zł. Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i dostarczenie materiałów niezbędnych do przeprowadzenia szkoleń w technice e-learning z zakresu trzech procedur ARiMR związanych m.in. z obsługą działań pomocowych w ramach PROW 2007-2013 wraz z elementami obsługi aplikacji, elementami wsparcia mentorskiego oraz marketingu motywacyjnego.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) powstała w 1994 r. w celu wspierania rozwojowi rolnictwa i obszarów wiejskich. ARiMR została wyznaczona przez Rząd RP do pełnienia roli akredytowanej agencji płatniczej. Zajmuje się wdrażaniem instrumentów współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej oraz udziela pomocy ze środków krajowych.

To nie pierwszy kontakt agencji z tą formą nauczania. W 2005 roku BizTech Konsulting S.A. wygrał przetarg na przygotowanie i realizację szkoleń w formie elektronicznej (e-Learning) oraz przeprowadzenie certyfikowanych egzaminów dla pracowników ARiMR. Szkoleniami objętych było 800-1000 pracowników, projekt zakończony został w ciągu 12 miesięcy. Całkowita wartość kontraktu wyniosła 510 tysięcy zł.

You can leave a response, or trackback from your own site.

Zostaw komentarz

Powered by WordPress | Designed by: buy backlinks | Thanks to Ventzke & Partner, internet marketing and House Plans