Wyższa Szkoła Biznesu stawia na e-learning

Wrocławska WSB realizuje projekt „Wdrożenie e-usług oraz modernizacja infrastruktury informatycznej” współfinansowany przez Unię Europejską. Projekt przewiduje m.in. realizację 8 kontentów e-learningowych – kursów do nauczania online z 8 przedmiotów wchodzących w skład programu nauczania na studiach I stopnia. Ogłoszony przetarg, zgodnie z przewidywaniami, został oprotestowany. Protest złożyła firma On-line Skills na sformułowanie jakie zawarte zostało w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zamawiający wskazał bowiem, że kursy, które zamawia mają być wykonane przy użyciu jednego konkretnego programu „Trivantis Lector”. Prawo zamówień publicznych zabrania takich praktyk. Dlatego po słusznym proteście On-line Skills Zamawiający zmienił postanowienia SIWZ oraz zgodnie z PZP przesunął termin składania ofert o tydzień.

Analizując opis przedmiotu zamówienia można dojść jednak do różnych wniosków. Nazywanie szkolenia „kontentem”, tłumaczenie w ogłoszeniu co to jest moduł, w końcu wskazanie prostego programu w którym szkolenia mają być wykonane stawia już teraz pod znakiem zapytania jakość szkoleń. Istota e-learningu sprowadza się przecież do tego, aby w jak najbardziej atrakcyjny sposób przedstawić pewien obszar wiedzy. Tutaj można się zastanawiać czy szkolenia będą tak właśnie wykonane. Zależy to jednak od wykonawcy. Ten zostanie wyłoniony 6 lipca 2009 r.

You can leave a response, or trackback from your own site.

Zostaw komentarz

Powered by WordPress | Designed by: buy backlinks | Thanks to Ventzke & Partner, internet marketing and House Plans