Wspólnie zrealizują zamówienie

Firma szkoleniowa SAD z Warszawy oraz Young Digital Planet zrealizują zamówienie przygotowania, w ramach ogłoszonego w styczniu przetargu, szkolnego centrum e-learningowego w Lubawie. Oprócz dostawy sprzętu i niezbędnego oprogramowania wykonawca dostarczy także platformę e-learningową. Wartość projektu to 229 376 zł.

Ogłoszenie o zamówieniu pojawiło się 12 stycznia br. Przedmiotem postępowania była dostawa serwera, monitora, 25 komputerów, tablicy interaktywnej a także platformy e-learningowej. Dodatkowo, zamawiający pozyska również niezbędne oprogramowanie (w tym głównie produkty edukacyjne firmy YDP). Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 3 – Infrastruktura Społeczna Działanie 3.1 – Inwestycje w infrastrukturę edukacyjną.

Początkowo wartość zamówienia oszacowano na 319 773,32 PLN. Zwycięska oferta konsorcjum wyceniona została przez wykonawców na 229 376 PLN.

Firma Sad sp. z o.o. powstała w 1991 r. jako wyłączny przedstawiciel firmy Apple i dystrybutor na terenie Polski produktów tej firmy. Zajmuje się dystrybucją sprzętu w salonach iSpot oraz wykonuje usługi gwarancyjne sprzętu. Jedną z głównych gałęzi działalności są usługi szkoleniowe.

You can leave a response, or trackback from your own site.

Zostaw komentarz

Powered by WordPress | Designed by: buy backlinks | Thanks to Ventzke & Partner, internet marketing and House Plans