Wortal szkoleniowy dla Uniwersytetu Medycznego

Do wtorku 28 lipca do godz. 10 wszystkie firmy e-learningowe mogą składać oferty na „Zaprojektowanie, wykonanie oraz administrację portalu internetowego e-learning dla Uniwersytetu Medycznego w Łodzi”. Konkurencja może być duża z uwagi na możliwość zastosowania rozwiązań typu open source. Projekt będzie miał dwa etapy. Pierwszy dotyczyć ma uruchomienia rozwiązania, drugi administracji portalem do lutego 2012 r. Firmy e-learningowe, które nie rozwinęły jeszcze własnej platformy mogą skorzystać z gotowych bezpłatnych rozwiązań typu DOKEOS lub MOODLE zwłaszcza, że platforma realizować ma standardowe zadania.

Jedyne kryterium oceny składanych ofert to cena. Każda firma musi wpłacić wadium w wysokości 4000 zł. Portal funkcjonować ma na jednym serwerze (Zamawiający podał dokładne dane serwera). Dodatkowo w ramach ceny zaproponowanej przez zwycięskiego wykonawcę, zostanie zorganizowane szkolenie z obsługi systemu dla grupy pracowników Uniwersytetu Medycznego.

W dniu 27 lipca 2009 wpłynął protest firmy 4system z Zielonej Góry. Firma powołuje się na wady w SIWZ dotyczące m.in. niejednoznacznego określenia przedmiotu zamówienia. Protest został uwzględniony. Nowy termin składania ofert to 10 sierpnia 2009.

You can leave a response, or trackback from your own site.

Zostaw komentarz

Powered by WordPress | Designed by: buy backlinks | Thanks to Ventzke & Partner, internet marketing and House Plans