Way2learn rozszerza ofertę

Warszawska firma Way2learn rozszerza swoją ofertę o produkty i usługi z zakresu e-assessment. Priorytetem zespołu specjalistów z Way2Improve jest tworzenie i ciągłe doskonalenie oryginalnych narzędzi do oceny predyspozycji i kompetencji zawodowych, a także opracowywanie metodologii optymalizujących procesy selekcji zawodowej oraz wspierania rozwoju zawodowego w oparciu o wykorzystanie nowoczesnych technologii (tzw. e-assessment).

Zespół Way2Improve przykłada szczególną uwagę do aktywności w obszarze badań i rozwoju (B+R), gdzie bazując na unikalnej synergii wiedzy i kompetencji z trzech dziedzin (zarządzania, psychologii oraz technologii informatycznych) realizuje badania, których rezultaty, w postaci innowacyjnych narzędzi diagnostycznych, udostępnia klientom i partnerom poprzez zaawansowaną infrastrukturę informatyczną w modelu SaaS (ang. Software as a Service).

Pierwszym rezultatem prac zespołu jest kwestionariusz iP121, który jest oryginalnym narzędziem do profilowania osobowości zawodowej, w tym diagnozy zadatków do rozwijania kompetencji zawodowych. Dostarcza rzetelnych informacji użytecznych zarówno w kontekście selekcji zawodowej, jak i wspierania rozwoju zawodowego i kierowania karierą.

Aktualnie realizowane są badania nad kolejnymi narzędziami diagnostycznymi.

Więcej informacji o projekcie na stronie www.way2improve.pl.

You can leave a response, or trackback from your own site.

Zostaw komentarz

Powered by WordPress | Designed by: buy backlinks | Thanks to Ventzke & Partner, internet marketing and House Plans