W części e-learningowy przetarg w Szczecinie

Dwa miasta Szczecin i Koszalin zrealizują wspólnie projekt pod nazwą „Portal edukacyjny województwa zachodniopomorskiego”. Na przygotowanej platformie e-learning znaleźć się mają m.in. multimedialne materiały dydaktyczne takie jak np. darmowe kursy online dla uczniów i nauczycieli. Właśnie ogłoszono przetarg na wdrożenie portalu wraz z treściami edukacyjnymi. Według wstępnych założeń, projekt skierowany jest do rodziców, uczniów, nauczycieli oraz samorządów. Na portalu dostępne będą również takie aplikacje jak e-dziennik, plany lekcyjne, giełda podręczników, stypendia oraz inne funkcjonalności przydatne zarówno do zarządzania szkołą jak i do prowadzenia lekcji przez Internet.
Ze wszystkich materiałów edukacyjnych na które składać się będą również filmy, animacje, interaktywne ćwiczenia oraz gry dydaktyczne, korzystać będą mogły również osoby, dla których problemem jest uczęszczanie na zajęcia stacjonarne jak np. chorzy oraz niepełnosprawni.

W ramach ogłoszonego przetargu, wybrany wykonawca będzie musiał dostarczyć m.in. portal, moduł edukacyjny (platformę e-learning), oraz wspomniane materiały edukacyjne (zgodne ze standardem SCORM 2004). Wartość projektu to 17 mln zł.

To nie jedyne jednak przedsięwzięcie tego typu w Szczecinie. W ramach tego samego zamówienia publicznego powstanie projekt „Bezpieczni razem”. Celem inicjatywy jest uruchomienie portalu internetowego stanowiącego platformę wspólnego oddziaływania (przez Policję, Straż Pożarna, Pogotowie, Straż Miejską) na mieszkańców w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa w mieście. Platforma również będzie wyposażona w liczne materiały szkoleniowe.

You can leave a response, or trackback from your own site.

Zostaw komentarz

Powered by WordPress | Designed by: buy backlinks | Thanks to Ventzke & Partner, internet marketing and House Plans