Umiejętności interpersonalne w Akademii PARP

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zachęca do udziału w szkoleniu Akademii PARP pt. „Umiejętności interpersonalne”. Szkolenie obejmuje zagadnienia z zakresu nawiązywania kontaktu, empatii, asertywności, komunikacji, pracy zespołowej i konfliktu. W pierwszym module uczestnicy dowiedzą się jak nawiązywać kontakty. Po jego ukończeniu przedsiębiorcy będą umieli wyjaśnić znaczenie nawiązywania kontaktów interpersonalnych oraz określić, jakie czynniki sprzyjają udanejkonwersacji, a jakie ją utrudniają.

Co to jest empatia? Czym empatia nie jest? Czy empatii można się nauczyć? Odpowiedzi na te pytanie znajdują się w drugim module szkolenia „Umiejętności interpersonalne”. Asertywność to temat, który poruszono w trzecim module. Dzięki wiedzy zdobytej w tej części szkolenia, uczestnicy nabędą umiejętności kształtowania asertywnej postawy poprzez asertywne formułowanie własnych myśli i uczuć oraz egzekwowania własnych praw.

Kolejne moduły szkolenia on-line „Umiejętności interpersonalne” Akademia PARP udostępni w jeszcze w maju. Druga część szkolenia będzie przestawiać zagadnienia z komunikacji, pracy zespołowej oraz radzenia sobie z konfliktem. Po zakończeniu modułów e-learning, absolwentów szkolenia czekają samodzielne zadania z zakresu wyszukiwania informacji związanej z zakresem szkolenia oraz warsztaty stacjonarne, podczas których uczestnicy nabędą praktycznych umiejętności komunikacji werbalnej i pozawerbalnej w bezpośrednim kontakcie z innymi uczestnikami warsztatów.

„Umiejętności interpersonalne” to już 33 szkolenie e-learning na portalu szkoleniowym Akademii PARP.

źródło: PARP

You can leave a response, or trackback from your own site.

1 komentarz do “Umiejętności interpersonalne w Akademii PARP”

  1. Twoja Stara pisze:

    Wracaj do domu!!!

Zostaw komentarz

Powered by WordPress | Designed by: buy backlinks | Thanks to Ventzke & Partner, internet marketing and House Plans