Szkolenia e-learning RISE

Regionalny Instytut Społeczno-Ekonomiczny w Białymstoku rozpoczyna rekrutację na szkolenia e-learning. 1-go czerwca br. Regionalny Instytut Społeczno-Ekonomiczny w Białymstoku rozpoczyna rekrutację na BEZPŁATNE szkolenia e-learningowe, w ramach projektu Podlaski Inkubator Przedsiębiorczości Społecznej. Szkolenia skierowane są do osób zainteresowanych tematyką z zakresu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej, w tym przedsiębiorstwa społecznego, jak również do istniejących już podmiotów z sektora ekonomii społecznej.

Każdy uczestnik po zalogowaniu się na platformę e-learningową, będzie mógł uczestniczyć w ciekawie opracowanych szkoleniach w ramach czterech bloków tematycznych, które obejmują:

Blok 1. Podstawy prawne założenia podmiotu ES,

Blok 2. Finanse podmiotów ES,

Blok 3. Marketing w działalności ES,

Blok 4. Zarządzanie podmiotami ES.Podstawy prawne założenia podmiotu ES, Finanse podmiotów ES, Marketing w działalności ES, Zarządzanie podmiotami ES.

Każdy z uczestników może wybrać czy chce ukończyć jedno lub więcej szkoleń. Może także edukować się we wszystkich czterech blokach tematycznych. Najbardziej aktywnych uczestników szkolenia czeka pięć dwudniowych wyjazdów studyjnych do sprawnie funkcjonujących przedsiębiorstw społecznych w Polsce.

Aby zostać uczestnikiem szkolenia należy dostarczyć wypełniony i podpisany formularz rekrutacyjny do siedziby Regionalnego Instytutu Społeczno-Ekonomicznego oraz zapoznać się z regulaminem rekrutacyjnym. Informacje oraz formularz dostępne są na stronach internetowych www.fundacjarise.pl, www.podlaskiinkubator.pl jak również w siedzibie RISE przy ul. Św. Rocha 11/1. Liczba miejsc ograniczona. Po zakończeniu szkolenia jego uczestnicy otrzymają certyfikaty.

źródło: www.podlaskiinkubator.pl

You can leave a response, or trackback from your own site.

Zostaw komentarz

Powered by WordPress | Designed by: buy backlinks | Thanks to Ventzke & Partner, internet marketing and House Plans