Szkolenia e-learning dla instruktorów nauki jazdy

Do 9 kwietnia 2010 roku, wykonawcy mogą składać swoje oferty w ramach zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest usługa realizacji szkoleń: stacjonarnych oraz e-learning dla jednej z jednostek badawczo-naukowych. Na uwagę zwraca trudny do spełnienia warunek udziału w postępowaniu. Instytut Transportu Samochodowego ogłosił przetarg na przeprowadzenie procesu rekrutacji wśród instruktorów nauki jazdy i pracowników szkół nauki jazdy oraz opracowanie materiałów szkoleniowych i zorganizowanie dla wybranych 5000 osób cyklu szkoleń stacjonarnych i e-learningowych.

W ramach zamówienia zostaną wykonane następujące prace:
a. opracowanie programu szkoleń na poziomie ogólnym i szczegółowym do zrealizowania na każdym etapie szkoleń tj. szkolenie stacjonarne dzień pierwszy, szkolenie e-learningowe, szkolenie stacjonarne dzień drugi – w sumie 3 programy szkoleń; programy szkoleń powinny objąć 4 moduły tematyczne: prawo, psychologia, andragogika, narzędzia;
b. opracowanie egzaminu dla uczestników szkoleń;
c. opracowanie skryptów dla uczestników dla każdego etapu szkoleń tj. szkolenie stacjonarne dzień pierwszy, 5-dniowe szkolenie e-learningowe, szkolenie stacjonarne dzień drugi – w sumie 3 skrypty;
d. opracowanie zbiorów materiałów (skryptów) dla wykładowców tj. na szkolenie stacjonarne dzień pierwszy, na szkolenie stacjonarne dzień drugi – w sumie 2 zbiory;
e. opracowanie zbioru materiałów dla konsultantów e-learningu tj. na szkolenie e-learningowe;
f. przeprowadzenie rekrutacji i cyklu szkoleń dla 5000 uczestników: szkolenie stacjonarne dzień pierwszy, szkolenie e-learningowe, szkolenie stacjonarne dzień drugi;
g. zapewnienie szkolenia e-learningowego łącznie z zakupem oprogramowania umożliwiającego przeprowadzenie szkolenia 5000 uczestników i przeprowadzenia egzaminu składającego się z 80 pytań wielokrotnego wyboru.
h. wydrukowanie i dostarczenie w teczkach materiałów szkoleniowych dla uczestników szkoleń, wykładowców i konsultantów;
i. wydanie certyfikatów – zaświadczeń dla uczestników szkoleń
j. przeprowadzenie ankiet ewaluacyjnych po szkoleniu stacjonarnym dzień pierwszy i po szkoleniu stacjonarnym dzień drugi;
k. badanie poziomu zadowolenia w ramach ewaluacji oraz badanie i analiza potrzeb szkoleniowych w celu modyfikacji procesu szkolenia;

Warunki udziału w postępowaniu są wysokie i raczej niemożliwe do spełnienia przez startujące samodzielnie firmy z branży e-learning. Trzeba wykazać się bowiem przeprowadzeniem szkoleń dla 2000 osób w tym dla 1000 instruktorów nauki jazdy. Kolejne warunki związane są z dysponowaniem odpowiednimi środkami finansowymi oraz kadrą.

Pełną informację o przetargu „Organizacja usług szkoleniowych i edukacyjnych dla instruktorów nauki jazdy” można uzyskać u zamawiającego (www.its.waw.pl).

You can leave a response, or trackback from your own site.

Zostaw komentarz

Powered by WordPress | Designed by: buy backlinks | Thanks to Ventzke & Partner, internet marketing and House Plans