Szkolenia dla konsultantów KSU

W ostatnim tygodniu głośno było o dwóch przetargach, które ogłosiła Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Oba mają się wzajemnie uzupełniać. Pierwszy to szkolenia wstępne dla konsultantów Punktów Konsultacyjnych. Drugi, to już znacznie szerszy zakres. Oba postępowania w pewnym stopniu dotyczą m.in. przygotowania szkoleń e-learning. 2 marca ponownie na stronach PARP pojawiło się ogłoszenie o zamówieniu na „budowę kompetencji konsultantów Punktów Konsultacyjnych – Pakiet Startowy – szkolenia wstępne.”

W siedzibie PARP uzyskaliśmy informację, że poprzedni, podobny przetarg został unieważniony, ponieważ złożone oferty zawierały cenę wyższą niż przeznaczył zamawiający. Ostatnia nowelizacja ustawy Prawo zamówień publicznych wprowadza zmianę w przepisach w tej kwestii w porównaniu z dotychczasowym stanem prawnym. W art 93 ust 1 czytamy, że „zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli (…) cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty.” Ponieważ PARP nie zdecydował się zwiększyć kwoty, rozpisany został nowy przetarg.

Jak czytamy w SIWZie, celem zamówienia jest ujednolicenie i zapewnienie kompetencji konsultantów PK KSU na poziomie umożliwiającym rozpoczęcie świadczenia usług informacyjnych. Wykonawca zrealizuje dwa szkolenia e-learning oraz będzie zarządzał kursami na platformie udostępnionej przez zamawiającego. Termin składania ofert mija 12 marca o godz. 11:00.

Drugie postępowanie „Zapewnienie odpowiednich kompetencji konsultantów Punktów Konsultacyjnych Krajowego Systemu Usług (PK KSU) szkolenia i działania pomocnicze” ma wymiar znacznie szerszy. W skład zamówienia wchodzi m.in. przygotowanie ok. 10 szkoleń e-learning. Wykonawcy muszą wraz z ofertą przedstawić oprócz referencji z wykonania usług szkoleniowych, także na przeprowadzone dotychczas usługi badawcze. Termin składania ofert mija 1 kwietnia o godz. 10:30.

Więcej informacji na stronie www.parp.gov.pl

You can leave a response, or trackback from your own site.

Zostaw komentarz

Powered by WordPress | Designed by: buy backlinks | Thanks to Ventzke & Partner, internet marketing and House Plans