Szkoła w Oławie będzie realizowała program nauczania w trybie e-learning

Uczniów, którzy we wrześniu rozpoczną naukę w Gimnazjum nr 2, czekają nie lada wyzwania. Szkoła, jako jedyna w powiecie oławskim, będzie realizowała program e-learningu. Wirtualne kartkówki, koła naukowe i multimedialne testy czekają pierwszoklasistów, którzy wybiorą Gimnazjum nr 2. Dużo pracy także przed nauczycielami, bo nowe metody nauczania wprowadzane będą w nauce matematyki, fizyki, chemii, biologii, geografii, języka angielskiego, informatyki i wiedzy o społeczeństwie.

To nowość

Projekt „e-Akademia Przyszłości” jest realizowany przez Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, współfinansowany przez Unię Europejską. Oławskie Gimnazjum nr 2 jest jedną z trzynastu szkół, które weszły do projektu w województwie dolnośląskim. W całym kraju jest 200 takich placówek.
- Wśród kryteriów branych pod uwagę były m.in.: kadra pedagogiczna, czyli odpowiednia liczba nauczycieli z przedmiotów programowych, wyposażenie szkoły oraz prowadzenie zajęć pozalekcyjnych – mówi Ireneusz Pętal, dyrektor Gimnazjum nr 2. – Szkoła otrzyma sporo sprzętu – laptopy, tablice interaktywne, multimedia, również pomoc dydaktyczną. To niezwykle ważne.

Światowo i lokalnie

Elżbieta Czerniak – lider projektu, wyjaśnia, że e-learning to połączenie tradycyjnych, objętych programem treści nauczania z technologią informatyczną. Komputer i sieć będą łączyły nauczyciela z uczniem i rodzicem. Szkoła otrzyma gotowe materiały, na przykład test z matematyki w multimedialnej formie. Wyniki są wysyłane do ucznia, rodziców i nauczyciela. Ciekawostką projektu są wirtualne koła naukowe, kierowane przez nauczycieli akademickich. To duża szansa dla wyróżniających się uczniów. Zwieńczeniem działalności w kołach są obozy naukowe w ośrodkach akademickich. „e-Akademia Przyszłości” daje także szanse uczniom słabszym. W szkole powstanie grupa wyrównawcza. Program promuje lokalność.
Uczniowie sami wybiorą, jaki projekt będą realizowali – czy zajmą się działaniami ekologicznymi w swoich regionach, samorządem lokalnym, czy edukacją.

Baza

Twórcy projektu nazywają umiejętności, uzyskane dzięki e-Akademii, „kompetencjami kluczowymi”. Są to: porozumiewanie się w językach ojczystym i obcym, kompetencje matematyczne, informatyczne, społeczne
i obywatelskie oraz podstawowe kompetencje naukowo-techniczne. Ważne są także umiejętność uczenia się oraz przedsiębiorczość.
- Projekt jest przygotowany, aby wykształcić te umiejętności – mówi Elżbieta Czerniak. – Nie bez znaczenia jest pomysł grup wyrównawczych. Wiemy to z własnego doświadczenia, bo w szkole pomagamy słabszym uczniom, organizujemy konsultacje
i zajęcia przygotowujące do egzaminów. Udzielamy też wsparcia psychologicznego. Na szkoleniach zapewniono nas, że wejście do programu to dopiero początek e-learningu i przygody z nauką.

Dla uczniów

Zdaniem Alicji Mireckiej, wicedyrektor gimnazjum, program komponuje się z potrzebami uczniów szkoły. Od lat zajmują oni wysokie miejsca w konkursach związanych
z przedmiotami ścisłymi – informatycznych, matematycznych, astronomicznych. Doskonale radzą sobie także z językami obcymi. Istniejące godziny dodatkowe pomagają w rozwijaniu umiejętności.
- Idea jest taka, aby nikogo nie pominąć – mówi Ireneusz Pętal. – Projekt ma w tym pomóc. To bardzo ciekawe.

autor: Monika Gałuszka-Sucharska
źródło: gazeta-olawa.pl

You can leave a response, or trackback from your own site.

Zostaw komentarz

Powered by WordPress | Designed by: buy backlinks | Thanks to Ventzke & Partner, internet marketing and House Plans