Społecznościowy kurs e-learningowy. Czyli jaki?

Ostatnio coraz częściej słyszymy o próbach wdrażania idei społeczności w e-learningu. Kilka dni temu portal Akademia PARP uruchomił tzw. społeczności szkoleniowe. Ich znaczenie najlepiej będzie ocenić pewnie dopiero za rok, ale już teraz warto zapoznać się z samym pomysłem zastosowania zjawiska społeczności w nauce na odległość. Dwumiesięcznik Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie „e-mentor” przedstawia założenia tzw. społecznościowego kursu e-learningowego. Autorzy artykułu bardzo słusznie zauważają, że pomimo coraz większego rozpowszechniania e-learningu w Polsce, kursy często jedynie „podają” wiedzę, prezentując ją na ekranie komputera, co pozwala nazywać takie szkolenia „ekranowymi”. Specyfika platform e-learnigowych (tych komercyjnych jak i open source) sprzyja tworzeniu takich kursów.

Tymczasem krokiem naprzód byłoby stworzenie takiego e-szkolenia, które nie tylko aktywizowałoby uczestnika poprzez wykonywanie określonych ćwiczeń na ekranie, ale również poprzez aktywność np. na forum szkolenia i dyskusję z innymi uczestnikami tego samego kursu.

Jak czytamy w artykule, „określenie kurs społecznościowy dotyczy zatem takiego typu zajęć, w których – podobnie jak w serwisach społecznościowych – ważniejszą rolę niż autor czy prowadzący odgrywają inni uczestnicy. Materiały są jedynie bodźcem i inspiracją do samodzielnych poszukiwań prowadzonych przez kursantów.”

Trudno się nie zgodzić z taką wizją szkolenia on-line. Faktycznie, nauka w grupie na różne sposoby może nie tylko uczyć, ale przede wszystkim do nauki mobilizować. Aby to było jednak możliwe, platformy e-learningowe powinny być wyposażone zawsze w takie funkcjonalności jak specjalistyczne fora, wiki, tablicę, czat itd.

Stąd trudno mi się zgodzić jedynie z jedną tezą z artykułu. Według autorów „refleksja (uczestnika nad kursem) pozwala (…) odejść od nadmiernej informatyzacji kursów e-learningowych„. A przecież to maksymalna interaktywność, multimedialność kursu sprawia, że wspomniana „refleksja nad kursem” w ogóle ma miejsce.

You can leave a response, or trackback from your own site.

Zostaw komentarz

Powered by WordPress | Designed by: buy backlinks | Thanks to Ventzke & Partner, internet marketing and House Plans