Rozstrzygnięcie przetargu w DODN

Rozstrzygnięty został przetarg Dolnośląskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli na usługę przeprowadzenia zajęć pozaszkolnych na platformie e-learning. Dopiero za drugim razem udało się wyłonić wykonawcę projektu. Tym razem złożono 4 oferty. Najkorzystniejszą przedstawiła Wyższa Szkoła Finansów i Administracji z Sopotu. Zaproponowana cena to 326 990 zł.

W przetargu wystartowały jeszcze: Young Digital Planet z Gdańska oraz Europejski Instytut Edukacji Informatycznej z Nowego Sącza.

Przypomnijmy, przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie zajęć pozaszkolnych dla kół naukowych z wykorzystaniem platformy e-learning. Wybrany wykonawca udostępni platformę na własnych serwerach.

Dodatkowo w ramach zamówienia należy stworzyć 25 portali i 250 miniportali dla kół oraz szkół biorących udział w projekcie.

Projekt realizowany ma być od czerwca do listopada z wyłączeniem przerwy wakacyjnej. Za rekrutację uczestników projektu odpowiada DODN.

You can leave a response, or trackback from your own site.

Zostaw komentarz

Powered by WordPress | Designed by: buy backlinks | Thanks to Ventzke & Partner, internet marketing and House Plans