Rozstrzygnięcie przetargu na Uniwersytecie Rzeszowskim

Firma SOLVEO Software Solutions wygrała przetarg na usługę e-learning ogłoszony przez Uniwersytet Rzeszowski. Przedmiotem zamówienia była „instalacja i konfiguracja platformy e- learningowej, opracowanie treści merytorycznych z matematyki, opracowanie informatyczne materiałów merytorycznych i szkoleniowych oraz hosting i administrowanie platformą e-learning w ramach projektu Młodzieżowe Uniwersytety Matematyczne”.

Przetarg ogłoszony został 30 listopada 2010 r. Do postępowania przystąpiło siedmiu wykonawców. Zwycięska firma złożyła ofertę na kwotę 82 228 zł. Zamawiający zdecydował się przeznaczyć niewiele ponad 100 000 zł na realizację zamówienia. Jako ciekawostkę zwracamy po raz kolejny uwagę na fakt, że najdroższa oferta znacznie przekroczyła kwotę podaną przez Zamawiającego i wyniosła 695 400 zł.

You can leave a response, or trackback from your own site.

Zostaw komentarz

Powered by WordPress | Designed by: buy backlinks | Thanks to Ventzke & Partner, internet marketing and House Plans