PUW, czyli studia przez Internet

Polski Uniwersytet Wirtualny jest jedną z czołowych instytucji kształcących przez Internet. Pierwsze studia zostały uruchomione w październiku 2002 roku. Od tego czasu systematycznie powiększa się grono studentów wybierających tę nowoczesną formę kształcenia. Studia e-learningowe mają wiele zalet, które sprawiają, że coraz więcej osób pracujących, wychowujących małe dzieci czy mieszkających z dala od ośrodków akademickich nie wyobraża sobie innej formy uczenia się.

Obecnie PUW ma w swojej ofercie trzy kierunki studiów: pedagogikę, politologię i pielęgniarstwo oraz ponad 150 kursów e-learningowych, m.in. z następujących dziedzin: ekonomia i finanse, marketing, zarządzanie, technologie komputerowe i informacyjne. Studenci pracują w grupach pod opieką nauczycieli akademickich. Miejscem spotkań jest platforma e-learningowa, na której znajdują się multimedialne materiały dydaktyczne, zadania, testy, quizy i polecenia do dyskusji na forum. Wszystkie te materiały dostępne są 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę. Studenci mogą więc uczyć się w dowolnym, dogodnym dla siebie miejscu i czasie, nie ponosząc przy tym dodatkowych kosztów wynikających z konieczności dojazdu, zakwaterowania i wyżywienia.

Studenci PUW-u mają takie same prawa, jak ich koledzy kształcący się na uczelniach państwowych lub niepaństwowych. Otrzymują indeks oraz legitymację studencką, mogą także ubiegać się o stypendia oraz o przyznanie kredytu studenckiego na preferencyjnych warunkach. Niebagatelne znaczenie dla studentów korzystających z metody e-learningu ma również fakt, że otrzymują oni tradycyjne dyplomy ukończenia studiów wyższych, a realizowany przez nich program studiów niczym nie różni się od tego, który obowiązuje w tradycyjnym systemie.

Rozmawiamy z Joanną Kośmińską-Wojtyrą – kierownikiem działu promocji i rekrutacji PUW oraz dr Wiesławem Przybyłą – pełnomocnikiem rektora ds. studiów zdalnych.

Ilu studentów aktualnie kształci się na PUW?
J. Kośmińska-Wojtyra: Na trzech kierunkach studiów prowadzonych obecnie przez uczelnię kształci się około 600 osób. Od początku istnienia Polskiego Uniwersytetu Wirtualnego, czyli od 2002 roku, wirtualne mury uczelni odwiedziło już ponad 10 tysięcy studentów i kursantów.

Kim jest statystyczny uczestnik Państwa kursów?
J. Kośmińska-Wojtyra: Trudno jednoznacznie wskazać konkretną grupę odbiorców kursów e-learningowych Polskiego Uniwersytetu Wirtualnego. Korzystają z nich bowiem kobiety i mężczyżni, osoby aktywne zawodowo i bezrobotne, mieszkańcy wielkich aglomeracji i małych miasteczek, menadżerowie wyższego szczebla i pracownicy szeregowi. Naszych kursantów łaczy bez wątpienia jedna cecha — chęć podnoszenia kwalifikacji w nowy, innowacyjny i mobilny sposób. Czasami spotykamy się z wątpliwościami osób, które są niepewnie, czy ich poziom znajomości obsługi komputera jest wystarczający, aby swobodnie kształcić się przez Internet. W praktyce okazuje się jednak, że te obawy są nieuzasadnione, a kursanci doskonale odnajdują się w środowisku platformy e-learningowej.

W swojej ofercie posiadają Państwo usługi doradcze w zakresie e-learningu dla innych uczelni. Czy oprócz PUW można gdzieś znaleźć Państwa kursy?
J. Kośmińska-Wojtyra: Polski Uniwersytet Wirtualny oferuje swoim partnerom współpracę w zakresie m.in.: tworzenia szkoleń e-learningowych, przygotowywania materiałów dydaktycznych, udostępniania narzędzi do wdrażania e-learningu, rozszerzenia oferty partnerów poprzez sprzedaż naszych szkoleń e-learningowych, szkolenia dydaktyków w zakresie prowadzenia zajęć przez Internet. Elastyczność działania i ciągły rozwój umożliwiają nam podejmowanie współpracy także w wielu innych dziedzinach. PUW uczestniczył w realizacji projektów edukacyjnych o charakterze krajowym i międzynarodowym. Przyczynił się do powstania projektu „E-study“, który został zaprezentowany na wystawie najlepszych projektów międzynarodowych w Maastricht; projektu „Sitcom” nagrodzonego Comenius EduMedia Award oraz projektów „E-rolnictwo” i „E-turystyka”, które zostały zrealizowane w ramach konsorcjum z innymi uczelniami wyższymi. Dodatkowo kursy Polskiego Uniwersytetu Wirtualnego znajdują się w ofertach wielu sklepów internetowych oferujących materiały edukacyjne.

Pojawiają się głosy, że jakość kształcenia w Polsce spada. Więcej studentów to mniej czasu dla wykładowców. Czy e-learning jest na to rozwiązaniem?
dr W. Przybyła: Istotnie, przeżywamy kryzys szkolnictwa wyższego powodowany wieloma czynnikami. Jednym z nich jest nieprzystawalność formuły nauczania w tradycyjnej wszechnicy do oczekiwań „pokolenia elektronicznego“. Nie jest prawdą, że młodzież (i nie tylko) nie jest zainteresowana zdobywaniem wiedzy. Owszem, młodsi i nieco starsi ludzie dziś nie mają wyjścia — albo się będą kształcić, albo przepadną na rynku pracy. Uczelnie tradycyjne oferują jednak swoim adeptom sztywne ramy uczestnictwa w procesie nauczania, nakładają na nich wszelakie obowiązki organizacyjne. W trybie e-learningowym student nie traci czasu na oprawę organizacyjną. W zasadzie nauka odbywa się w ściśle określonym trójkącie podmiotów: student, dydaktyk i wiedza (umiejętności). W nauczaniu on-line można wybierać dowolne formy i metody obcowania z materiałem: student pracuje w grupie, odbywa indywidualne konsultacje z ekspertem, ćwiczy, rozwiązuje zadania, uczy się samodzielnie (korzystając m.in. z bogatych materiałów elektronicznych). Jeszcze jedna ważna uwaga — e-learning to najlepsza szkoła systematyczności, planowego rozwoju i rzetelnej oceny postępów studenta. A bez ciężkiej pracy niepodobna zapewnić zadowalającą jakość. Może dlatego wielu studentów uważa studia on-line za katorżniczą pracę, wymagającą ogromnej motywacji i dyscypliny.

Jakie plany na przyszłość? Jak będzie wyglądała edukacja na PUW za 5 lat?
dr W. Przybyła: Plany PUW-u są odpowiedzią na stan rodzimego e-learningu. Mamy 2010 rok, a pojęcie „e-learning“ wciąż w świadomości społecznej istnieje w marginalnym zakresie. Jeśli porównamy polską e-edukację z dokonaniami Zachodu, możemy mówić o olbrzymim polu do zagospodarowania, zarówno w kontekście e-learningu akademickiego, jak i w odniesieniu do szkoleń on-line w szerokim ujęciu. PUW ma w planach stałe poszerzanie oferty edukacyjnej, otwieranie nowych kierunków studiów, kursów, szkoleń, warsztatów. Naszym celem jest nie tylko rozwój ilościowy, ale i jakościowy, który polega na wprowadzaniu do procesu kształcenia nowości metodycznych i informatycznych. I wreszcie, co nie mniej istotne, pragniemy zmieniać społeczny odbiór (a raczej jego brak) tej formy studiowania. Trudno to powiedzieć, ale wciąż jesteśmy jednym z pionierów e-learningu. Obyśmy za 5 lat doczekali się silnej konkurencji.

You can leave a response, or trackback from your own site.

Zostaw komentarz

Powered by WordPress | Designed by: buy backlinks | Thanks to Ventzke & Partner, internet marketing and House Plans