Przetarg Akademia PARP 2012

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła wyniki pierwszego etapu w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie usługi „Akademia PARP 2012″. Wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu złożyło 19 firm. Do dalszego etapu zostało zaproszonych 10 wykonawców. Przetarg „Akademia PARP 2012″ prowadzony jest w trybie dialogu konkurencyjnego. Taka forma postępowania najlepiej sprawdza się w sytuacji, kiedy zamawiający nie potrafi sam dokładnie opisać przedmiotu zamówienia i chciałby najpierw poznać możliwości wykonawców w danym obszarze. Dlatego dialog zawsze rozpoczyna się złożeniem wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu przez firmy, które chciałyby uzyskać zamówienie. 

Kolejnym krokiem jest ocena tych wniosków przez zamawiającego. Najlepsze przechodzą do kolejnego etapu, w którym każdy z wykonawców ma okazję przedstawić swoje możliwości i propozycje w zakresie wykonania zamówienia bezpośrednio na spotkaniu z zamawiającym. Po spotkaniach z wszystkimi wykonawcami zamawiający tworzy Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia i zaprasza do składania ofert. Wygrywa wykonawca, który złoży najkorzystniejszą, zgodnie z podanymi wcześniej kryteriami, propozycję.

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Akademię PARP 2012″ swoje wnioski złożyło aż 19 wykonawców. Dziewięciu z nich Zamawiający wykluczył już tym etapie postępowania: 4system Polska, Tylda sp. z o.o., Online-Skills, Galaxy Jacek Michalski, G2 Consulting (wszystkich za złożenie nieprawdziwych informacji) oraz ProFirma sp. z o.o., Institutio Gallego razem z Ingafor Poland, Intertrading System Technology, Krajową Izbę Gospodarczą (wszyscy nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu).

Do dialogu konkurencyjnego, czyli do rozmów z zamawiającym zaproszeni zaś zostali: Instytut Edukacji Interaktywnej „estakada.pl” sp. z o.o. razem z Betacom S.A., Combidata Poland, Inter IT, Fundacja Obserwatorium Zarządzania razem z Konsorcjum Doradczo-Szkoleniowe S.A. i Gromar sp. z o.o., Comarch S.A., Techelon sp. z o. o., Young Digital Planet S.A., Firma 2000 sp. z o.o., Eurosystem S.A. oraz CA Consulting S.A.

Teraz czas na rozmowy z zaproszonymi wykonawcami. Ogłoszenie wyników postępowania zapewne za kilka miesięcy.

You can leave a response, or trackback from your own site.

Zostaw komentarz

Powered by WordPress | Designed by: buy backlinks | Thanks to Ventzke & Partner, internet marketing and House Plans