Przetarg Akademia PARP 2012

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła nowy przetarg na usługę szkoleń e-learning „Akademia PARP 2012″. Projekt „Akademia PARP” polega na prowadzeniu otwartych szkoleń e-learningowych z wykorzystaniem formuły on-line, skierowanych przede wszystkim do pracowników przedsiębiorstw, które są dostępne poprzez portal „Akademia PARP” www.akademiaparp.gov.pl.

Pierwsza edycja projektu była realizowana w latach 2004 – 2006. Druga, współfinansowana ze środków SPO RZL, była wdrażana w latach 2006-2008. Kolejna edycja „Akademii PARP”, składająca się z kilku odsłon finansowana jest od 2008 r. ze środków EFS w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i będzie trwać do 1 grudnia 2012 roku. Projekt objęty obecnym przetargiem potrwa do 2015 roku.

Zamawiana usługa ma być nie tylko kontynuacją udostępniania szkoleń opracowanych w ramach poprzednich edycji projektu „Akademia PARP”, w jej ramach będą oferowane nowe tematy szkoleń, prowadzone zarówno w formule e-learning, jak i blended learning.

Pojawi się osiem nowych szkoleń e-learning. Dotychczasowe będą uaktualnione, dodatkowo na portalu pojawić się mają dodatkowe elementy synchroniczne (kontakt z ekspertami poprzez np. czaty, wideo czaty, webinaria). Sam portal zaś zostanie dostosowany do możliwości takich urządzeń mobilnych jak PDA czy telefony komórkowe. Tym samym wprowadzone zostaną elementy tzw. m-learningu.

Jednym z oczekiwanych rezultatów projektu będzie również przygotowanie przez samych uczestników projektu 200 szkoleń przy wykorzystaniu narzędzi rapid learning udostępnionych w ramach „Akademii PARP”. Narzędzia te pozwolą również w przyszłości samodzielnie tworzyć proste szkolenia i pigułki wiedzy przez przeszkolonych wcześniej pracowników Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Jednocześnie w ramach usługi będzie upowszechniana wśród przedsiębiorców i ich pracowników oraz osób planujących działalność gospodarczą wiedza nt. e-szkoleń. Planowane są również, tak jak w poprzedniej edycji, szkolenia z zakresu tworzenia e-learningu. Usługa ma wpływać zarówno na stronę popytową, jak i podażową rynku e-learningu w Polsce.

Przewidziane jest także przeniesienie szkoleń „Akademii PARP” na platformę administrowaną przez PARP, co umożliwi udostępnianie szkoleń po zakończeniu finansowania ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Przetarg prowadzony jest w trybie dialogu konkurencyjnego. Więcej informacji na stronie internetowej PARP.

You can leave a response, or trackback from your own site.

Zostaw komentarz

Powered by WordPress | Designed by: buy backlinks | Thanks to Ventzke & Partner, internet marketing and House Plans