Politechnika Białostocka ogłosiła przetarg na wdrożenie platformy e-learning

Zrzut ekranu 2012-09-21 (godz. 13.42.40)

„Centrum Nowoczesnego Kształcenia Politechniki Białostockiej” to projekt, którego celem jest m.in. podniesienie jakości kształcenia na uczelni poprzez wykorzystanie nowoczesnych sposobów nauczania. PB ogłosiła przetarg na wdrożenie platformy e-learningowej. W ramach projektu powstać ma pracownia multimedialna, pomieszczenia z serwerami do realizacji platformy zdalnego nauczania oraz sala komputerowa dla wykładowców do prowadzenia zajęć w trybie on-line. To tylko niewielki fragment projektu, którego wartość ocenia się na 65 471 765 zł, z czego ponad 96% stanowi dofinansowanie z Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej. Zasadniczą jego część stanowi jednak dostawa serwerów wraz z oprogramowaniem oraz wdrożenie platformy e-learning

Politechnika Białostocka przetarg na ten fragment ogłosiła już w lutym. Nie każda firma jednak będzie mogła starać się o zamówienie. Oferty złożyć będą mogły jedynie wykonawcy, którzy wykażą wykonanie co najmniej 1 dostawy platformy e-learningowej (wraz z instalacją i wdrożeniem) dla min. 8.000 użytkowników o wartości nie mniejszej niż 1.000.000,00 zł brutto.

Zamówienie podzielone zostało na 2 części. Pierwsza dotyczy wdrożenia platformy, druga dostawy niezbędnego sprzętu niezbędnego do uruchomienia platformy. Szacunkowa wartość zamówienia dla pierwszej części to 1 463 414,63 PLN netto, dla drugiej 60 975 610,00 PLN netto. Wykonawcy mogą składać oferty częściowe.

Termin składania ofert mija 16 marca 2012.

You can leave a response, or trackback from your own site.

Zostaw komentarz

Powered by WordPress | Designed by: buy backlinks | Thanks to Ventzke & Partner, internet marketing and House Plans