Platforma e-learningowa Uniwersytetu Medycznego

Przedstawiamy bezpłatną i dostępną dla wszystkich platformę e-learningową Uniwersytetu Medycznego. W 2008 roku Uniwersytet Medyczny w Łodzi przystąpił do konkursu o uzyskanie z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej finansowania projektu na uruchomienie platformy internetowej mającej na celu poszerzenie oferty edukacyjnej o nieodpłatne kursy i wykłady dla lekarzy, farmaceutów, pielęgniarek, diagnostów laboratoryjnych, techników farmacji oraz innych osób mających związek z medycyną.

Na początku bieżącego roku ogólnopolski projekt pt: „Opracowanie i wdrożenie programów kształcenia z zakresu medycyny i farmacji metodą e-learning na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi” uzyskał finansowanie w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki, priorytetu IV „Szkolnictwo wyższe i nauka”, działanie 4.1. „Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy”.

W ramach projektu utworzony został portal internetowy, na którym będą umieszczone wcześniej opracowane materiały dydaktyczne w formie wykładów, pogrupowane w kursy z zakresu nauk farmaceutycznych i medycznych. Będzie to jeden z nielicznych tego typu portali wykorzystujących techniki kształcenia na odległość e-learning o tak szerokim zasięgu, a jedyny przeznaczony dla wszystkich absolwentów szkół i uczelni medycznych.

Ciągłe podnoszenie kwalifikacji przez osoby wykonujące zawody medyczne wynika z obowiązujących ustaw krajowych. Dotychczasowe szkolenia ciągłe polegają na uczestnictwie w kursach, które są punktowane (potwierdzone certyfikatem), a każda grupa zawodowa musi wykazać się określoną w aktach prawnych liczbą punktów uzyskaną w danym okresie edukacyjnym.

Celem projektu jest umożliwienie farmaceutom, lekarzom, technikom farmacji i innym grupom zawodowym uczestniczenie w najnowszych szkoleniach bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów. Wszystkie wykłady i kursy są dostępne bezpłatnie po zarejestrowaniu się na portalu internetowym. Portal znajduje się na dwóch witrynach internetowych www.e-umed.pl oraz www.e-umed.lodz.pl.

W kolejnych latach będą umieszczane stopniowo kolejne wykłady opracowywane przez wykładowców z całej Polski. Wykłady stanowić będą materiał dydaktyczny najwyższej jakości, a jakość tą zapewnią powołani recenzenci – specjaliści z różnych dziedzin medycyny i farmacji. Każda zarejestrowana osoba będzie miała dostęp do wybranego tematu (wykładów, kursów, streszczeń) przez okres 30 dni.

Po tym okresie uczestnik szkolenia będzie miał możliwość sprawdzenia swojej wiedzy poprzez rozwiązanie testu. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku każdy uczestnik szkolenia będzie mógł wydrukować certyfikat poświadczający ukończenie kursu z danego tematu. Uzyskany certyfikat, będzie równocześnie zaświadczeniem potwierdzającym zdobycie punktów edukacyjnych, np. w przypadku farmaceutów będą to tzw. „punkty twarde” szkolenia ciągłego.

Dzięki temu projektowi lekarze, farmaceuci oraz pozostali absolwenci szkół i uczelni medycznych mają możliwość uczestniczenia w nieodpłatnym podnoszeniu swoich kwalifikacji zawodowych. Spowoduje to, że wiedza z zakresu najnowszych osiągnięć medycyny i farmacji będzie dostępna dla każdego specjalisty niezależnie od klasycznie przeprowadzanych szkoleń i kursów.

źródło: www.e-umed.pl

You can leave a response, or trackback from your own site.

1 komentarz do “Platforma e-learningowa Uniwersytetu Medycznego”

  1. Witaj! Dobry post, oczekuję następnych artykułów, szzególnie opowiadających o sprawach powiązanych z medycyną

Zostaw komentarz

Powered by WordPress | Designed by: buy backlinks | Thanks to Ventzke & Partner, internet marketing and House Plans