Platforma e-learning dla IETU w Katowicach

Zrzut ekranu 2012-09-18 (godz. 23.31.30)

Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych ponownie ogłosił przetarg na wdrożenie platformy e-learningowej WBT Server lub równoważnej. Poprzednie postępowanie zostało unieważnione, ponieważ nie wpłynęła żadna oferta mieszcząca się w budżecie zamawiającego. W ramach obecnego zamówienia wybrany wykonawca dostarczy platformę WBTServer lub równoważną, zainstaluje i skonfiguruje platformę na serwerach zamawiającego, przeprowadzi szkolenia dla administratorów technicznych i merytorycznych, dostarczy materiały edukacyjne dla wdrożonych rozwiązań, zapewni przez okres 12 miesięcy wsparcie techniczne w oparciu o serwis telefoniczny oraz e-mail, a także przygotuje kurs e-learningowy.

Samo sformułowanie „dostarczy platformę WBTServer lub równoważną” nie daje jeszcze argumentów do złożenia odwołania na zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, ale wyraźnie wskazuje Wykonawcę, który takim oprogramowaniem dysponuje (sam bądź w ramach określonej grupy kapitałowej). Tym bardziej więc może dziwić brak rozstrzygnięcia zamówienia w pierwszym podejściu. Jedyna oferta jaka wpłynęła w poprzednim postępowaniu opiewała na kwotę wyższą niż zamawiający zdecydował się przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Drugą ciekawostką jest fakt, że szacunkowa wartość zamówienia w porównaniu z poprzednim zmniejszyła się na tyle, że teraz możemy mówić o postępowaniu o szacunkowej wartości poniżej tzw. „progów unijnych”. Wykonawcy, którzy chcieliby złożyć oferty, muszą wykazać się zrealizowaniem co najmniej 3 podobnych dostaw/wdrożeń. Termin składania ofert mija 16 lipca 2012 roku.

You can leave a response, or trackback from your own site.

Zostaw komentarz

Powered by WordPress | Designed by: buy backlinks | Thanks to Ventzke & Partner, internet marketing and House Plans