Platforma e-learning dla górników

Centrum Kształcenia Kadr Górnictwa, w ramach współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego projektu „Nowoczesna Spółka Szkoleniowa – potwierdzona jakość w nauczaniu”, uruchomiło w internecie, dla swoich słuchaczy i słuchaczek, platformę e-learningową. Umieszczone tam szkolenia obejmują elementy kształcenia w zawodach: technik mechanik i technik górnik. Na lekcję składa się treść do przeczytania, zdjęcia, schematy, rysunki, krótkie filmy, mini komiksy oraz inne materiały statyczne i interaktywne.
Platforma pozwala sprawdzać wiedzę dzięki interaktywnym testom, zadaniom, quizom, krzyżówkom i rebusom. Do szkolenia będą dołączane także inne materiały dodatkowe np. rozbudowane galerie fotograficzne. Nie zabraknie też akcentów regionalnych, materiałów dotyczących historii i kultury Śląska oraz dzielnicy Nikiszowiec. Pomoc w tym zakresie obiecało między innymi Stowarzyszenie Razem dla Nikiszowca. Szczegóły projektu można poznać na jego stronie internetowej: www.nss-eszkola.pl

Centrum Kształcenia Kadr Górnictwa z siedzibą główną w Mysłowicach-Wesołej powstałe przy Spółce Szkoleniowej Sp. z o.o. jest szkołą niepubliczną z uprawnieniami szkoły publicznej dla dorosłych.

źródło: www.nettg.pl

You can leave a response, or trackback from your own site.

Zostaw komentarz

Powered by WordPress | Designed by: buy backlinks | Thanks to Ventzke & Partner, internet marketing and House Plans