Państwowy Zakład Higieny wdroży platformę e-learningową

PZH

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny ogłosił przetarg na „Wykonanie strony internetowej Projektu Zapobieganie Zakażeniom HCV wraz z wbudowaną platformą e-learningową”. Platforma ma zostać uruchomiona do końca 2012 roku. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu ograniczonego co oznacza, że zainteresowani dostawcy e-learningu najpierw muszą złożyć wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.

Aby spełnić wymagania przedstawione przez zamawiającego, wykonawcy muszą wykazać się: „wykonaniem co najmniej dwóch usług projektowania stron internetowych, co najmniej dwóch usług projektowania platform e-learningowych oraz co najmniej jednej usługi projektowania strony internetowej w standardzie WCAG 2.0, których wartość nie może być niższa niż 10 000 PLN brutto dla każdej z tych usług”.

Niestety spełnienie minimalnych wymogów najprawdopodobniej nie wystarczy, aby zakwalifikować się do kolejnego etapu. Decydujące znaczenie będzie miała ilość referencji dostarczonych przez poszczególnych wykonawców, którzy w celu uzyskania odpowiedniej ilości punktów nie mogą korzystać z zasobów podmiotów trzecich.

Projekt „Zapobieganie Zakażeniom HCV” realizowany będzie w latach 2012-16 przez specjalistów z Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny, we współpracy z Instytutem Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, Uniwersytetem Medycznym w Lublinie i Głównym Inspektoratem Sanitarnym.

Projekt współfinansowany jest przez Szwajcarię w ramach programu pomocowego Swiss Contribution oraz ministra zdrowia. Wkład strony szwajcarskiej wyniesie 85 proc. całkowitych kosztów (blisko 4 mln CHF), a wkład krajowy – 15 proc. (ponad 700 tys. (CHF).

Więcej o projekcie można przeczytać na tej stronie internetowej.

You can leave a response, or trackback from your own site.

Zostaw komentarz

Powered by WordPress | Designed by: buy backlinks | Thanks to Ventzke & Partner, internet marketing and House Plans