Nowi, młodzi, dynamiczni – Way2learn

Dziś prezentujemy nową firmę na rynku e-learningu w Polsce. Way2learn powstała w 2008 roku a już zdążyła zrealizować projekty dla takich marek jak ING, Bank BPH, Plus, Medicover czy Orbis. W dalszej części artykułu zapraszamy na wywiad z panem Piotrem Dracem, wiceprezesem zarządu firmy Way2learn. Czytaj więcej »

Politechnika Łódzka wdraża platformę e-learningową

Przetarg ogłoszono W połowie czerwca. Przez 5 lat Politechnika, a konkretnie Centrum Kształcenia Międzynarodowego będzie dysponować platformą przewidzianą dla 2000 użytkowników. Produkt dostarczy i wdroży firma Smart Education z Warszawy. Centrum Kształcenia Międzynarodowego (International Faculty of Engineering – IFE) powstało w 1992 roku jako Międzynarodowy Wydział Inżynierii dzięki współpracy Politechniki Łódzkiej i Uniwersytetu w Sydney oraz poparciu ambasady Australii. Jest jednostką organizująca kształcenie w języku angielskim i w języku francuskim w ramach kierunków studiów prowadzonych przez poszczególne wydziały. Czytaj więcej »

Wrocław ogłasza przetarg na wykonanie kursu e-learning

Do 13 lipca firmy, które chciałyby przygotować kurs „Analiza organizacyjna i zasoby ludzkie” mogą składać oferty w Urzędzie Miasta Wrocław. Szkolenie ma działać na platformie Moodle. Wykonawca będzie miał 8 tygodni od momentu podpisania umowy na zrealizowanie zamówienia. Szkolenie składać się ma z 6 modułów, materiały do kursu przekaże Zamawiający. Firmy, które chcą wystartować w przetargu muszą wykazać się realizacją dwóch podobnych szkoleń przeznaczonych na platformę Moodle, w tym jednym o wartości przynajmniej 86 tys. brutto. Wymagane jest wniesienie wadium w wysokości 2000 zł. Więcej informacji można znaleźć na stronie miasta Wrocław.

Aż 800 ekranów e-learning dla Instytutu Kardiologii

Warszawski instytut zamieścił na swojej stronie informację o rozpoczęciu procedury przetagowej na „Przygotowanie techniczne i metodyczne szkoleń e-learningowych”. Liczba ekranów może imponować, cena wykonania zamówienia również może być znaczna. Szkolenia mają być zrealizowane do czerwca 2010 roku. Materiał przekaże Zamawiający. Wykonawca musi wykazać się osobami zdolnymi do zrealizowania takiego projektu, referencjami od firm lub instytucji, dla których realizował podobne projekty w przeszłości (koniecznie z branży medycznej). Czytaj więcej »

Wyższa Szkoła Biznesu stawia na e-learning

Wrocławska WSB realizuje projekt „Wdrożenie e-usług oraz modernizacja infrastruktury informatycznej” współfinansowany przez Unię Europejską. Projekt przewiduje m.in. realizację 8 kontentów e-learningowych – kursów do nauczania online z 8 przedmiotów wchodzących w skład programu nauczania na studiach I stopnia. Ogłoszony przetarg, zgodnie z przewidywaniami, został oprotestowany. Protest złożyła firma On-line Skills na sformułowanie jakie zawarte zostało w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zamawiający wskazał bowiem, że kursy, które zamawia mają być wykonane przy użyciu jednego konkretnego programu „Trivantis Lector”. Prawo zamówień publicznych zabrania takich praktyk. Dlatego po słusznym proteście On-line Skills Zamawiający zmienił postanowienia SIWZ oraz zgodnie z PZP przesunął termin składania ofert o tydzień. Czytaj więcej »

E-learning w gminie Dzierżoniów

Zwycięzcą ogłoszonego w połowie kwietnia br. przetargu na usługę systemu e-learningowego, zorganizowanie szkoleń z zakresu jego obsługi oraz opracowanie techniczne czterech szkoleń, została firma 4System Polska z Zielonej Góry. W konkursie wystartowały jeszcze dwie firmy: Quality Team Sp.z o.o. z Lasek oraz Opensource Network Solutions ONS Sp. z o.o. z Krakowa. Wartość zamówienia przekracza 116 tys. zł brutto.

Powered by WordPress | Designed by: buy backlinks | Thanks to Ventzke & Partner, internet marketing and House Plans