Nowoczesne techniki edukacyjne w szkołach na Śląsku

W Lędzinach w województwie śląskim realizowany jest projekt mający na celu poprawę jakości kształcenia uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych. Podniesieniu poziomu nauczania służyć ma m.in. platforma e-learningowa oraz umieszczone na niej materiały edukacyjne, w tym kursy e-learningowe wspomagające zajęcia stacjonarne. Do 30 czerwca 2013 roku uczniowie kilku szkół z regionu będą mogli pracować na platformie edukacyjnej w ramach zajęć szkolnych. Nauczyciele będą mogli monitorować pracę podopiecznych mając do dyspozycji bogate statystyki i zestawienia z postępów w nauce oraz aktywności uczniów na portalu.

Platforma e-learningowa służyć ma również nauczycielom. Jednym z zakładanych celów projektu jest podniesienie kwalifikacji kadry w zakresie zastosowania nowoczesnych i tym samym wciągających dla uczniów metod nauczania.

Pedagodzy z województwa śląskiego przejdą również kursy internetowe w zakresie szybkiego czytania oraz technik rozwoju intelektu. W pracy z uczniami wspomagać ich będą m.in. tablice interaktywne, rzutniki oraz laptopy.

Wartość całego projektu szacowana jest na kwotę 3 878 229,03 zł. Więcej informacji o inicjatywie „Efektywna nauka – wykorzystywanie nowoczesnych technik edukacyjnych” można znaleźć na stronie internetowej www.ledziny.pl.

You can leave a response, or trackback from your own site.

Zostaw komentarz

Powered by WordPress | Designed by: buy backlinks | Thanks to Ventzke & Partner, internet marketing and House Plans