Kurs ECDL także w e-learningu

Przedmiotem zamówienia jest realizacja szkolenia z zakresu Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych dla jednego z gimnazjów w województwie lubelskim. Szkolenie ma mieć charakter stacjonarny z pełnym wsparciem platformy e-learningowej.

W ramach organizacji i realizacji szkolenia wykonawca ma obowiązek zapewnić indywidualne materiały szkoleniowe dla uczestników szkoleń (jeden komplet dla każdego uczestnika) odpowiadające zakresowi merytorycznemu szkolenia, w postaci:
1) podręcznika do nauki ECDL, w swej treści w sposób wyczerpujący odnoszącego się do zakresu programu szkolenia wykorzystywanego w ramach zajęć oraz procesie certyfikacji Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych (ECDL) tj. poszczególnych modułów Syllabusa v. 5.0 bądź równoważnego oraz
2) multimedialnego kursu ECDL Core (poziom podstawowy) do samodzielnej nauki metodą blended learning na płycie CD/DVD, które przekaże każdemu z uczestników szkolenia na własność.

Wykonawca zobowiązany będzie także do zapewnienia wszystkim uczestnikom szkolenia na czas ich realizacji nielimitowanego dostępu do platformy e-learningowej zawierającej treści tożsame z zakresem szkolenia i treścią materiałów szkoleniowych (podręcznik i płyta CD/DVD) wykorzystywanych w trakcie prowadzonych zajęć.

Termin składania ofert mija 22.03.2010 o godzinie 08:30.
Więcej informacji znaleźć można na stronie www.laboratorium.radawczyk.pl

You can leave a response, or trackback from your own site.

Zostaw komentarz

Powered by WordPress | Designed by: buy backlinks | Thanks to Ventzke & Partner, internet marketing and House Plans