Kształcenie na odległość w Polsce – przetarg

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie badań i analiz, których celem jest zdiagnozowanie stanu kształcenia na odległość w Polsce i wybranych krajach UE oraz potrzeb edukacyjnych polskich nauczycieli i odbiorców w zakresie kształcenia na odległość. rzetarg ogłosił Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej. Jest to państwowa jednostka budżetowa finansowana przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Siedziba instytucji mieści się w Warszawie.

Diagnozy, które powstaną w ramach zadania, posłużą do identyfikacji działań, jakie należy podjąć w zakresie wdrażania i upowszechniania kształcenia na odległość w Polsce. Zamawiający oczekuje propozycji badań będących kombinacją metod o charakterze ilościowym i jakościowym.

W ramach zamówienia przebadane mają zostać placówki takie jak centra kształcenia ustawicznego, doskonalenia zawodowego, szkoły wyższe, firmy komercyjne świadczące usługi edukacyjne itp.

Katalog metod i technik badawczych ma pozwolić na uzyskanie w stopniu optymalnym wyczerpującej informacji o stanie kształcenia na odległość w Polsce i krajach UE. Zakres zamówienia obejmie: przygotowanie harmonogramu prac, zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń dla ankieterów, wykonanie narzędzi badawczych i instrukcji, badania pilotażowe wraz z raportem, realizację terenową badan ilościowych i jakościowych, analizę danych z badań, w tym analizę statystyczną, analizę danych wtórnych (desk research), 3 raporty cząstkowe, raport końcowy, prezentację, raport metodologiczny i kontrolny oraz publikację Raportu końcowego.

Termin składania ofert mija 13 kwietnia 2010 r.
Więcej informacji można znaleźć na stronie www.koweziu.edu.pl.

You can leave a response, or trackback from your own site.

1 komentarz do “Kształcenie na odległość w Polsce – przetarg”

 1. W celu zwiększenia piękna rzęs stosowane mogą być zabiegi takie jak przedłużanie rzęs dzięki odżywkom do rzęs.

  W celu podniesienia piękna rzęs używane mogą być zabiegi takie jak
  wydłużanie rzęs dzięki odżywkom do rzęs.
  W ostatnim czasie doszło do rewolucji w dziedzinie przedłużania
  rzęs, gdyż istnieje szeroka gama produktów powstałych
  dla wzmocnienia rzęs.
  W minionym okresie doszło do odkrycia w dziedzinie wydłużania rzęs, ponieważ jest znaczna
  paleta towarów powstałych dla wzmocnienia rzęs.

  REALASH to niekwestionowany nr 1 na świecie wśród
  odżywek do rzęs – przetestowany przez prawdziwe
  kobiety, przebadany przez dermatologów, polecany
  przez blogerki z całego świata.
  Odżywka do rzęs REALASH to niekwestionowany nr 1 na świecie wśród odżywek do rzęs – sprawdzony przez szczegółowe klientki, przebadany przez dermatologów, polecany przez
  klientki z całego świata.

Zostaw komentarz

Powered by WordPress | Designed by: buy backlinks | Thanks to Ventzke & Partner, internet marketing and House Plans