„Kreatywna szkoła, to twórczy uczeń”

W dniu 10 marca 2010 roku odbyła się w Samorządowym Centrum Kultury w Mielcu konferencja inaugurująca projekt „Kreatywna szkoła to twórczy uczeń – Internet i technologie informacyjne w nauczaniu przedmiotowym”. W spotkaniu uczestniczyło 130 osób. Wystąpienia prelegentów koncentrowały się wokół zagadnień związanych z przemianami cywilizacyjnymi i ich wpływem na świat szkoły i ucznia. Dyrektor CKPiDN w Mielcu Zdzisław Nowakowski przedstawił założenia projektu i cel, którym jest podniesienie jakości oferty edukacyjnej szkół w powiecie mieleckim poprzez opracowanie i wdrożenie materiałów i narzędzi dydaktycznych do prowadzenia kształcenia na odległość.

W projekcie bierze udział 150 nauczycieli z 16 szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z powiatu mieleckiego oraz około 2400 uczniów. Na zakończenie projektu zostanie utworzone Powiatowe Otwarte Zasoby Edukacyjne (POZE) zawierające e-kursy z różnych przedmiotów wypracowane przez uczestników. Dyrektor CKPiDN podkreśli że projekt nie jest dedykowany nauczycielom informatyki lecz nauczycielom różnych przedmiotów.

Wykład Prof. Macieja Sysły z Uniwersytetu Wrocławskiego dotyczył nowych trendów w edukacji w społeczeństwie informacyjnym (personalizacji kształcenia, konieczności kształcenia przez całe życie) oraz zmieniającego się ucznia (skupionego na sobie i własnych problemach, trudnego do zmotywowania, podważającego autorytety). „Doceńmy że uczeń może mieć własne wyobrażenie szkoły” mówił profesor na wczorajszym wykładzie. Podkreśli powszechność korzystania z TI przez uczniów, jednak w małej mierze fakt ten wykorzystywany jest przez nauczycieli do celó edukacyjnych.

Prof. Janusz Morbitzer z Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie skupił się wokół charakterystyki pokolenia dzieci i młodzieży jako pokolenia sieci. Podkreślił znaczenie posługiwania się obrazem i jego wpływem na życie społeczeństwa („kto zarządza obrazem zarządza umysłem”). Zwrócił uwagę na wzrost wiedzy w poszczególnych dziedzinach i konieczność ustawicznego uczenia się nauczycieli. Rola nauczyciela wobec zmian cywilizacyjnych powinna się koncentrować na działaniach wychowawczych kierowanych do dzieci i młodzieży.

Otwarta przestrzeń edukacyjna w uczelni była tematem wykładu dr hab. inż. Jana Kusiaka Pof. Akademii Górniczo – Hutniczej z Krakowa. E-learning nie stanowi wyzwania dla współczesnego ucznia, gdyż dla niego TI jest naturalnym środowiskiem. Trudnością związanym z wdrażaniem e-learningu musi stawić czoło nauczyciel, któremu platforma edukacyjna daje możliwość twórczego rozwijania metod dydaktycznych i materiałów edukacyjnych. W końcowej części swojej prezentacji profesor zaprosił nauczycieli do korzystania z otwarych zasobów interetowych AGH.

Dr Janusz Trawka z Polskiego Towarzystwa Informatycznego podkreślił interaktywność i multimedialność dostępnych środków dydaktycznych. Wskazywał sytuacje dydaktyczne, które mogą hamować i rozwijać twórczość ucznia.

W ostatniej części konferencji Artur Bodziony z CKPiDN w Mielcu przedstawił pomysł na szkolną pracownię multimedialną i sposoby wykorzystania w szkole nowoczesnego sprzętu komputerowego. Od wielu lat CKPiDN zajmuje się popularyzacją i wdrażaniem nowych technologii, które ułatwiają pracę nauczycieli z uczniami. Zostały zaprezentowane Mimio (interaktywna przystawka do tablicy), wizualizer (cyfrowy rzutnik pisma i przedmiotów) oraz Testico Edu (oprogramowanie do przygotowywania testów).

źródło: ckp.edu.pl

You can leave a response, or trackback from your own site.

Zostaw komentarz

Powered by WordPress | Designed by: buy backlinks | Thanks to Ventzke & Partner, internet marketing and House Plans