Konferencja „E- learning wyzwaniem dla nowoczesnej edukacji”

W piątek 23 kwietnia 2010 roku odbyła się konferencja „E- learning wyzwaniem dla nowoczesnej edukacji”. Konferencja – skierowana do nauczycieli szkół podstawowych, gimnazjów i ponadgimnazjalnych – odbyła się w piątek, 23 kwietnia. Zorganizowali ją pracownicy Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli i Zespołu Szkół nr 1 w Stargardzie Szczecińskim.

Celem konferencji była promocja e-learningu jako nowoczesnej formy nauczania-uczenia się nauczycieli oraz prezentacja platformy zdalnego nauczania jako narzędzia umożliwiającego wzbogacanie oferty usług. Konferencję otworzył dyrektor Wydziału Oświaty i Sportu w Starostwie Powiatowym Jerzy Hernet.

- Tematyka konferencji jest bardzo ważna jak pokazuje życie – powiedział dyrektor J. Hernet. E-learning otwiera nowe możliwości. Za pośrednictwem Internetu można prowadzić nauczanie indywidualne, co jest bardzo ważne zwłaszcza w tych przypadkach, gdy nauczyciel ma kłopot z dotarciem do ucznia.

Piotr Kopciał, doktorant na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej, wykładowca na Politechnice Warszawskiej podzielił się doświadczeniami na podstawie 10- letniej działalności Ośrodka Kształcenia na Odległość Politechniki Warszawskiej, w którym pracuje.

- W ciągu ostatnich lat czterokrotnie wzrosła liczba osób korzystających z Internetu. Także uczniowie często korzystają z materiałów edukacyjnych znalezionych w Internecie – mówił Piotr Kopciał. Kolejny referat „E-learning w bibliotece jako wartość dodana” przedstawiła Irena Zalewska, nauczyciel bibliotekarz z ZS nr 1 i doradca metodyczny ds. bibliotek szkolnych w PODN w Stargardzie. W swoim wystąpieniu zwróciła uwagę na nowe zadania, jakie stoją przed szkołami i bibliotekami szkolnymi w dobie technologii informatycznych.

W kolejnym wystąpieniu „E-learning jako forma pracy doradcy zawodowego” Janusz Chabierski, doradca zawodowy w ZS nr 1, omówił, w jaki sposób warto wykorzystać Internet w doradztwie zawodowym.

Następna prezentacja pt. „Dydaktyka szkoleń e-learning w przykładach” przedstawiona została przez Andrzeja Filara, przedstawiciela Firmy 4system Polska, zajmującej się wdrażaniem rozwiązań e-learningowych.

W drugiej części konferencji odbyły się warsztaty w sali komputerowej, których celem było przygotowanie uczestników do korzystania z kursów zdalnych oraz tworzenie kursów e-learning z wykorzystaniem narzędzia WBTExpress. Warsztaty przeprowadzone zostały przez Andrzeja Filara.

Koordynatorem przedsięwzięcia była Irena Zalewska, nauczyciel bibliotekarz w ZS nr 1i doradca metodyczny w PODN w Stargardzie Szczecińskim.

Konferencja cieszyła się dużym zainteresowaniem. Uczestnicy konferencji zapoznali się z problematyką e-learningu, zachęceni zostali do formy kształcenia e-learningowego, które może stać się podstawowym sposobem podnoszenia kwalifikacji i nabywania nowych umiejętności.

źródło: Dziennik Stargardzki

You can leave a response, or trackback from your own site.

Zostaw komentarz

Powered by WordPress | Designed by: buy backlinks | Thanks to Ventzke & Partner, internet marketing and House Plans