Kolejny przetarg na platformę e-learning dla Warszawy

Urząd m. st. Warszawa ogłosił przetarg na dostawę platformy e-learningowej. To już kolejne zamówienie na e-learning w UM Warszawa w ostatnich latach. Tym razem jednak realizowane jest ze środków pochodzących w znacznej części z Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2009-2014, w ramach Norway Grants – Funduszu na rzecz godnej pracy i dialogu trójstronnego. Wartość dofinansowania całego projektu wynosi aż 229 394 euro.

Celem projektu „CONSENSIO – platforma współpracy trójstronnej – Decent Work – Poland” jest m.in. zwiększenie wśród pracowników Urzędu m. st. Warszawa umiejętności przystosowania się do pracy po urlopie macierzyńskim i wychowawczym oraz stworzenie możliwości dalszego szkolenia.

W ramach zamówienia należy przygotować i dostarczyć platformę e-learningową, udzielić gwarancji na produkt do końca 2014 roku oraz przeprowadzić szkolenia z obsługi systemu dla 5 pracowników zamawiającego.

W przypadku złożenia co najmniej 3 ważnych ofert przeprowadzona zostanie aukcja elektroniczna. Wybrana zostanie oferta z najniższą ceną za wykonanie zamówienia.

You can leave a response, or trackback from your own site.

Zostaw komentarz

Powered by WordPress | Designed by: buy backlinks | Thanks to Ventzke & Partner, internet marketing and House Plans