Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska ogłosiła przetarg na usługi e-learning

Na początku kwietnia minął termin składania ofert na usługi e-learning dla GDOŚ. Wpłynęło kilka ofert. Przedmiotem zamówienia jest „opracowanie, wdrożenie platformy e-learningowej i dedykowanych programów szkoleniowych dla urzędników i studentów, zakończonych egzaminem i certyfikatem, w tym system raportowania przebiegu szkoleń”.

W ramach usługi, należy uruchomić portal szkoleniowy wraz z dwoma szkoleniami przeznaczonymi odpowiednio dla samorządowców oraz studentów. Dodatkowo, wybrany w postępowaniu wykonawca będzie musiał przeszkolić określoną liczbę grup docelowych. Platforma będzie miała charakter otwarty i każdy będzie mógł ukończyć kurs dotyczący programu „Natura 2000″ oraz otrzymać certyfikat.

Niestandardowe wymagania dotyczące ofert składanych w ramach przetargu (m.in. konieczność załączenia lekcji demo) ograniczyła zapewne liczbę wykonawców, którzy zdecydowali się wystartować w wyścigu po zamówienie. Jak się dowiedzieliśmy, złożonych zostało 6 ofert. Zamawiający przeznaczyć może na zrealizowanie zamówienia ok. 580 000 zł.

Poinformujemy o wynikach postępowania.

You can leave a response, or trackback from your own site.

Zostaw komentarz

Powered by WordPress | Designed by: buy backlinks | Thanks to Ventzke & Partner, internet marketing and House Plans