Wpisy oznaczone tagiem “estakada.pl”

Wykonawcy projektu e-learning „Narzędzia Nowoczesnej Komunikacji” dla CRZL wybrani

Znamy już wszystkich wykonawców, którzy podpiszą umowy ramowe na wdrożenie jednego z największych w ostatnich latach w Polsce projektów związanych z nowoczesną edukacją. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje bowiem wykonanie i wdrożenie m.in. wortalu dla Publicznych Służb Zatrudnienia, platformy i kursów e-learning oraz modernizacji Centralnej Bazy Ofert Pracy. Łączna wartość udzielonych kontraktów wyniesie ponad 46 mln […]

Akademia PARP 2012 rozstrzygnięcie

Ponad półtora roku trwała walka o największy projekt e-learningowy w Polsce – Akademię PARP. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła przetarg dokładnie 9 maja 2011 roku. Ostateczne wyniki można było oficjalnie przedstawić dopiero na początku grudnia 2012. Zamówienie zrealizuje Instytut Edukacji Interaktywnej estakada.pl sp. z o.o. z Warszawy. Postępowanie prowadzone było w trybie dialogu konkurencyjnego.

Przetarg Akademia PARP 2012

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła wyniki pierwszego etapu w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie usługi „Akademia PARP 2012″. Wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu złożyło 19 firm. Do dalszego etapu zostało zaproszonych 10 wykonawców. Przetarg „Akademia PARP 2012″ prowadzony jest w trybie dialogu konkurencyjnego. Taka forma postępowania najlepiej sprawdza się w sytuacji, kiedy zamawiający nie potrafi […]

Idzie nowe? Rozstrzygnięty przetarg w NFOŚiGW

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej będzie szkolił swoich urzędników metodą e-learningu. Przedmiotem zamówienia publicznego było udostępnienie przez wybranego wykonawcę dwóch szkoleń e-learning („Przeciwdziałanie mobbingowi” oraz „Ochrony danych osobowych”) oraz przygotowanie jednego szkolenia dedykowanego z procedur wewnętrznych NFOŚiGW. Całość umieszczona zostanie na platformie e-learning wykonawcy i udostępniona pracownikom urzędu na okres 12 miesięcy.

Wyniki przetargu w Piotrkowie Trybunalskim

Rozstrzygnięty został przetarg na usługi e-learning dla miasta Piotrków Trybunalski. Wybrano trzech wykonawców. Przypomnijmy, że zamówienie zostało podzielone na cztery części: 1) zakup oprogramowania platformy e-learningowej wraz z licencją wieczystą, instalację i konfigurację platformy, zakup szkoleń podnoszących kompetencje zawodowe; 2) zakup szkoleń dla dzieci i młodzieży; 3) zakup kursów językowych; 4) zakup komputerów przenośnych wraz […]

Zamówienie dla KSSiP rozstrzygnięte

Przetarg rozstrzygnięty! Warszawska firma Estakada.pl zrealizuje szkolenia e-learning dla KSSiP. Przetarg trwał ponad rok. Powodem było zapewne prowadzenie postępowania w trybie dialogu konkurencyjnego. Do drugiego etapu zaproszonych zostało 5 firm. W decydującej rozgrywce najkorzystniejszą ofertę złożył Instytut Edukacji Interaktywnej Estakada.pl z Warszawy. Jak czytamy w uzasadnieniu wyboru, trzy oferty zostały odrzucone. Spośród dwóch pozostałych właśnie […]

Wortal szkoleniowy GIIF

Wortal został uruchomiony na podstawie umowy pomiędzy Ministerstwem Finansów a Instytutem Edukacji Interaktywnej Estakada.pl. Celem projektu jest opracowanie, uruchomienie i administracja kursem e-learningowym nt. przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu. Wortal został uruchomiony 31 marca 2009 z częścią kursu, przeznaczoną dla instytucji obowiązanych. Od 12 października 2009 r., po publikacji ustawy z dnia 25 czerwca […]

Powered by WordPress | Designed by: buy backlinks | Thanks to Ventzke & Partner, internet marketing and House Plans