E-studia bliżej? Nowe rozporządzenie w sprawie nauczania przez Internet

Od 2 grudnia 2011 roku obowiązuje rozporządzenie MNiSW w sprawie warunków, jakie muszą być spełnione, aby zajęcia dydaktyczne na studiach mogły być prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (Dz.U. nr 246, poz. 1470). Tak naprawdę nic się nie zmieniło, uszczegółowione zostały tylko konkretne przepisy. czba godzin zajęć dydaktycznych na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych, prowadzonych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, nie może być większa niż 60% ogólnej liczby godzin zajęć dydaktycznych określonych w programach kształcenia dla poszczególnych kierunków studiów oraz poziomów kształcenia – czytamy w rozporządzeniu.

Przypomnijmy jednak, że taka liczba godziny obowiązuje od 2008 roku. Czterdzieści procent zajęć obowiązkowo dalej odbywać się ma na terenie uczelni. Szczególnie zajęcia laboratoryjne, terenowe i warsztatowe powinny odbywać się w warunkach rzeczywistych, na zajęciach dydaktycznych wymagających bezpośredniego udziału wykładowców oraz studentów. Wszelkiego rodzaju lekcje online, w przypadku zajęć praktycznych, mogą jedynie wspomagać naukę.

Pierwsze rozporządzenie MNiSW w sprawie wykorzystania metod i technik kształcenia na odległość w dydaktyce ukazało się jeszcze w 2007 roku. Wtedy limity na e-learning były znacznie mniejsze. W przypadku niektórych, największych uczelni nawet 80% zajęć odbywać się mogło zdalnie, z wykorzystaniem komputera i sieci Internet.

Kolejne rozporządzenia tylko zmniejszały wkład e-learningu w dydaktykę. Trudno więc odbierać ostatni akt prawny MNiSW jako krok w kierunku szerszego stosowania najnowszych technik informatycznych w edukacji.

You can leave a response, or trackback from your own site.

Zostaw komentarz

Powered by WordPress | Designed by: buy backlinks | Thanks to Ventzke & Partner, internet marketing and House Plans