E-learning w Zawierciu

Fundacja Regionalnej Agencji Promocji Zatrudnienia (FRAPZ) dzięki zamówieniu z wolnej ręki wykona dla miasta Zawiercie usługę edukacyjną typu e-learning polegającą na opracowaniu 4 modułów e-learningowych oraz umieszczeniu ich na platformie wraz z obsługą informatyczną. Misją FRAPZ jest przeciwdziałanie bezrobociu, wzmacnianie lokalnego rynku pracy, wspieranie rozwoju przedsiębiorstw, rozpowszechnianie nauki i wyrównywanie szans edukacyjnych.

Wartość zamówienia to blisko 180 tys. zł. Fundacja Regionalnej Agencji Promocji Zatrudnienia (FRAPZ) powstała w grudniu 2002 roku z inicjatywy fundatora – Regionalnej Agencji Promocji Zatrudnienia Sp. z o.o. Posiada wpis do rejestru instytucji szkoleniowych w Wojewódzkim Urzędzie Pracy.

Jakość usług udzielanych przez FRAPZ potwierdza certyfikat spełniania normy PN-EN ISO 9001:2001 w zakresie świadczenia usług doradczych o charakterze ogólnym, informacyjnych i szkoleniowych.

You can leave a response, or trackback from your own site.

Zostaw komentarz

Powered by WordPress | Designed by: buy backlinks | Thanks to Ventzke & Partner, internet marketing and House Plans