E-learning – efektywne nauczanie kadry

Wydział Nauk Społeczno-Pedagogicznych w Katowicach WSP TWP w Warszawie był 20 stycznia 2012 roku organizatorem seminarium poświęconego nowoczesnym metodom nauczania, przede wszystkim e-learningowi. Jak wynika z prowadzonych badań coraz więcej firm, instytucji i szkół wyższych decyduje się na wdrożenie tej metody nauczania. E-learning to, najprościej mówiąc zdalna nauka przez Internet, bez regularnych spotkań z lektorem, czy wykładowcą. W czasach gdy liczy się każda minuta, możliwość nauki w domu, bez konieczności dojeżdżania do siedziby szkoły, czy firmy organizującej szkolenie jest bardzo pożądana. 
Jednocześnie e-learning zapewnia możliwość dokładnego sprofilowania programu nauczania pod kątem potrzeb każdego uczestnika, nic zatem dziwnego, że to metoda nauczania, która zyskuje coraz więcej zwolenników.

W 2011 roku CrossKnowledge, IPSOS Loyalty i FeFaur – organizacje e-learningowe i badawcze przeprowadziły badania zebrane w Pierwszy Barometr E-Learningu. Jak się okazuje w Europie spośród przebadanych organizacji 52% korzysta z e-learningu od ponad 3 lat. Pod tym względem przodują kraje Beneluksu, w których aż 64% firm tak postępuje. Z drugiej strony wykresu znajdują się Włochy, gdzie tylko 36% organizacji wprowadziło e-learningprzed 2008 rokiem.

Warto zwrócić uwagę, że w 2010 roku w 30% europejskich firm i instytucji ponad połowa pracowników przeszła przynajmniej jedno szkolenie na odległość. Jednakże najczęściej (37% firm) było to poniżej 10% zatrudnionych w danym przedsiębiorstwie, a tylko w 9% organizacji taki kurs przeszła cała kadra.

Jednak, firmy pytane o plany na przyszłość i poziom jaki chciałyby osiągnąć w 2012 roku, prawie zawsze wskazywały na wzrost udziału e-learningu w ich rozwoju. 26% chce przeszkolić przynajmniej 10% kadry, a 19% nawet połowę. Aż 14% firm stawia sobie ambitny cel, aby szkolenie e-learningowe przeszli przynajmniej raz wszyscy pracownicy.

W 20% przypadków ponad 20% całego czasu poświęconego na szkolenia pracowników zajęły e-learningowe. W 43% firm było to znacznie mniej – poniżej 5% czasu. Jedynie 30% firm poświęca na e-learning powyżej 30% swojego czasu szkoleniowego. Podobnie sytuacja wygląda w kwestii budżetu przeznaczanego na e-szkolenia. 69% organizacji nie przeznacza na nie nawet 10% budżetu, a tylko 8% powyżej 30% całej sumy przewidzianej na rozwój.

Na jakie korzyści i dalsze cele szkoleń e-learningowych zwracały uwagę przebadane organizacje? Dla 45% z nich ważne jest optymalizowanie kosztów. Tyle samo zwraca uwagę przede wszystkim na oszczędności czasowe wynikające z braku dojazdów. 42% stwierdza, że są to szkolenia idealnie dopasowane do potrzeb i danego czasu. 37% widzi w tym potencjał, aby przeszkolić więcej pracowników, a dla 29% istotne jest ograniczenie czasu przeznaczonego na szkolenie pracowników.

Jeśli mowa o kwestii szkoleń dostosowanych do potrzeb – aż 67% wszystkich odbywanych kursów jest przygotowanych specjalnie pod kątem danej firmy, czy pracowników. W 40% szkolenia dotyczą bezpieczeństwa pracy i kwestii zdrowotnych. Tyle samo jest o tematyce informatycznej. Co ciekawe, około 37% to tematy związane z zarządzaniem. 31% – nauką języków obcych. I tylko 26% – sprzedażą.

Jednakże e-learning ma także wymiar akademicki. W trakcie wspomnianego na wstępie seminarium omówiono takie kwestie jak: nowoczesne narzędzia internetowe i ich zastosowanie w komunikacji uczelni, metodologia Blended Learning w nauczaniu języków obcych, czy przyszłość edukacji w obliczu nowych technologii informacyjno-komunikacyjnych.

Seminarium było zorganizowane przez katowicką filię Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP w Warszawie, szkołę językową Skrivanek e-Solutions i Fundację Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego.

Spotkanie zostało zorganizowane w dużej mierze ze względu na rozporządzenie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 2007 roku, zgodnie z którym od tego momentu możliwe jest kształcenie na odległość. Organizatorzy, kilka lat po pierwszej decyzji w tej sprawie, chcieli pokazać jak rozwija się taka metoda nauczania i jak wygląda obecnie rynek e-learningu.

Przeprowadzone badania i seminarium pokazały, że coraz częściej w nauczaniu i komunikacji dużą rolę odgrywają nowoczesne e-metody, które pozwalają oszczędzić czas, a jednocześnie zwiększyć efektywność prowadzonych działań.

Skrivanek Sp. z o. o.

You can leave a response, or trackback from your own site.

Zostaw komentarz

Powered by WordPress | Designed by: buy backlinks | Thanks to Ventzke & Partner, internet marketing and House Plans