E-learning dla doktorantów w GIG

W ramach trwających obecnie w Głównym Instytucie Górnictwa interdyscyplinarnych studiów doktoranckich w zakresie Czystych Technologii Węglowych (ISD CTW) doktoranci mają możliwość korzystania z nowoczesnej formy kształcenia, jaką bez wątpienia jest e-learning. Przyjętą w projekcie GIG formułą realizacji szkoleń jest tzw. blended e-learning, czyli forma kształcenia wykorzystująca zarówno metody nauczania tradycyjnego, jak i zdalnego. Dzięki temu uczestnikom oferuje się pełniejszą i atrakcyjniejszą metodę uczenia się z modułem kształcenia na odległość. 

System e-learningu działający w GIG obejmuje dwa rodzaje szkolenia: synchroniczne, w którym zapewniony jest kontakt słuchaczy z wykładowcą, oraz asynchroniczne, w którym nie ma bezpośredniego kontaktu słuchaczy z wykładowcą, przez co możliwy jest samodzielny dostęp słuchacza do treści wykładu.

Do realizacji tego systemu nauczania wybrana została platforma programowa MOODLE, jedna z najpopularniejszych platform e-learningowych na świecie. Istotnym składnikiem funkcjonującego w GIG systemu e-learningu jest baza wiedzy (repozytorium), gromadząca wszystkie materiały związane z realizacją programu dydaktycznego.

Wszystkie zajęcia przygotowane są według uznanych standardów ECC (standardy interfejsu, kompatybilności, jakości składu, projektowania edukacyjnego). Interdyscyplinarne studia doktoranckie w zakresie Czystych Technologii Węglowych (ISD CTW) realizowane są przez Główny Instytut Górnictwa w ramach projektu pt. „Rozwój potencjału naukowego kadr na potrzeby Czystych Technologii Węglowych”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

źródło: NETTG.PL

You can leave a response, or trackback from your own site.

Zostaw komentarz

Powered by WordPress | Designed by: buy backlinks | Thanks to Ventzke & Partner, internet marketing and House Plans