„e-Edukacja ustawiczna” – projekt dla mieszkańców województwa lubelskiego.

„e-Edukacja ustawiczna” – projekt promujący ideę kształcenia ustawicznego oraz szkolenia e-learning. Na portalu wiedza24.net dostępnych jest 13 kursów e-learning:

1. Microsoft Office Outlook 2007
2. Tworzenie prezentacji multimedialnych w Microsoft Office PowerPoint 2007
3. Podstawy obsługi edytora tekstu Microsoft Office Word 2007
4. Jak wybrać najlepszy hosting?
5. Jak dobrze zdefiniować wymagania do strony WWW?
6. Jak uzyskać wysoką pozycję w wyszukiwarkach?
7. Jak uchronić się przed spamem?
8. Angielski dla początkujących online. Kurs z wymową, audio. nauka słówek i zwrotów.
9. Angielski. Testy i ćwiczenia dla początkujących : słówka i zwroty.
10. Angielski dla znających podstawy oraz średnio zaawansowanych. Słówka, zwroty, rozmówki.
11.Angielski. Testy i ćwiczenia dla średnio zaawansowanych i zaawansowanych.
12. Angielski. Zasady gramatyki angielskiej dla początkujących z wymową.
13. Testy i quizy dla początkujących . Gramatyka angielska w ćwiczeniach online.

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.3 Upowszechnienie formalnego kształcenia ustawicznego, na podstawie umowy zawartej z Samorządem Województwa Lubelskiego. Współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

W wyniku realizacji Projektu zakłada się, że nastąpi wzrost wiedzy na temat możliwości, jakie oferuje kształcenie ustawiczne, wzrośnie też motywacja osób do podjęcia kształcenia ustawicznego, a także poprawi sie wizerunek osób dorosłych uzupełniających wykształcenie. Nastąpi również wzrost świadomości w zakresie możliwości wykorzystania e-learningu (nauki przez Internet).

więcej informacji na portalu wiedza24.net

You can leave a response, or trackback from your own site.

1 komentarz do “„e-Edukacja ustawiczna” – projekt dla mieszkańców województwa lubelskiego.”

  1. cafe303 pisze:

    This helps players sharpen their passing skills while improving their defensive techniques.
    Make sure that the only time you dribble is when there is a clear reason for you to do so.
    You’ll find the usual mix of music tracks in the menus, they don’t seem especially relevant but
    then again a soundtrack of football songs would be pretty painful.

Zostaw komentarz

Powered by WordPress | Designed by: buy backlinks | Thanks to Ventzke & Partner, internet marketing and House Plans