„E-belfer – przygotowanie nauczycieli Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Boruszowicach do stosowania e-learningu w nauczaniu i samokształceniu”

Nauczyciele ze Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II z Boruszowic rozpoczną szkolenia w formule blended learning w ramach projektu „E- belfer”. Od 1 marca w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Boruszowicach trwa seria szkoleń w ramach projektu „E-belfer – przygotowanie nauczycieli Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Boruszowicach do stosowania e-learningu w nauczaniu i samokształceniu”.

Warsztaty prowadzone są metodą blended learning (szkolenie stacjonarne + e-learning). Każdy z uczestników ma dostęp do platformy e-learningowej zawierającej materiały szkoleniowe. Efektem końcowym działań podjętych podczas szkolenia ma być opracowany przez każdego nauczyciela przykładowy kurs e-learningowy do wykorzystania na zajęciach lekcyjnych ze swojego przedmiotu oraz umieszczenie go na udostępnionej platformie.

Dzięki udziałowi w projekcie szkoła wzbogaci swoje zaplecze multimedialne o wizualizer oraz serię programów edukacyjnych do wykorzystania przez nauczycieli różnych przedmiotów.

Projekt jest skierowany wyłącznie do nauczycieli uczących w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II ; wieś: Boruszowice, Gmina: Tworóg, powiat tarnogórski, województwo śląskie; posiadających znajomość podstaw Internetu.

Szkolenia współfinansowane są ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX – Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach; Działanie 9.4 – Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty.

Więcej informacji na stronie www.spboruszowice.edu.pl.

You can leave a response, or trackback from your own site.

Zostaw komentarz

Powered by WordPress | Designed by: buy backlinks | Thanks to Ventzke & Partner, internet marketing and House Plans