Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu

Dzisiaj minął termin na składanie ofert w przetargu na usługi e-learning dla Dolnośląskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli. Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie zajęć pozaszkolnych dla kół naukowych z wykorzystaniem platformy e-learning. Wybrany wykonawca udostępni platformę na własnych serwerach.

Dodatkowo w ramach zamówienia należy stworzyć 25 portali i 250 miniportali dla kół oraz szkół biorących udział w projekcie.

Projekt realizowany ma być od czerwca do listopada z wyłączeniem przerwy wakacyjnej. Za rekrutację uczestników projektu odpowiada DODN.

Głównym celem projektu jest wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów o utrudnionym dostępie do edukacji, zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych-podnoszenie jakości procesu kształcenia, wspieranie indywidualnych zainteresowań i zdolności każdego ucznia ze szczególnym uwzględnieniem umiejętności kluczowych poprzez realizację programów rozwojowych na zajęciach pozalekcyjnych i pozaszkolnych, a także wdrażanie przyjętych rozwiązań do praktyki szkolnej.

Poinformujemy o wynikach postępowania.

You can leave a response, or trackback from your own site.

Zostaw komentarz

Powered by WordPress | Designed by: buy backlinks | Thanks to Ventzke & Partner, internet marketing and House Plans