Czy kurs na pilota wycieczek można zrobić przez internet?

Kandydaci na pilotów wycieczek będą mogli uczestniczyć w kursach przygotowujących także w formie e-learningu. Od 18 marca 2011 r. obowiązują nowe zasady szkolenia dla kandydatów na przewodników turystycznych i pilotów wycieczek. Określa je nowe rozporządzenie ministra sportu i turystyki. Zgodnie z nim program szkolenia dla kandydatów na pilotów wycieczek obejmuje co najmniej 150 godzin zajęć, w tym 53 godziny zajęć praktycznych i 4 dni szkolenia praktycznego.

Kurs dla kandydatów na pilotów wycieczek powinien trwać nie krócej niż 4 miesiące. Wiedza ogólna kandydatów powinna być oparta na bazie programów szkół ponadgimnazjalnych, których ukończenie umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego.

W programach szkolenia należy uwzględnić zajęcia teoretyczne w formie wykładów i seminariów oraz ćwiczenia prowadzone przez praktyków – instruktorów w proporcjach podanych w programie szkolenia. Określona w programie szkolenia cześć zagadnień teoretycznych może być prowadzona w formie edukacji przez internet (e-learning).

Zajęcia praktyczne polegają na samodzielnym realizowaniu zadań pilota wycieczek wobec pozostałych uczestników szkolenia pod nadzorem instruktora.

Wymiar godzin szkolenia teoretycznego możliwego do realizacji w formie e-learningu określa szczegółowo załącznik nr 10 o nazwie „Program szkolenia dla kandydatów na pilotów wycieczek”. Przykładowo zajęcia z zakresu obsługi ruchu turystycznego powinny być prowadzone przez minimalnie 36 godzin, a 12 z nich może być przeprowadzonych w formie e-learningu. Z kolei w nowej formule może się odbyć 4 z 6 godzin zajęć z ogólnych zagadnień dotyczących turystyki w Polsce i na świecie.

źródło: Dziennik Gazeta Prawna

You can leave a response, or trackback from your own site.

Zostaw komentarz

Powered by WordPress | Designed by: buy backlinks | Thanks to Ventzke & Partner, internet marketing and House Plans