BRE Bank wdraża e-learning i szkoli kadry

Ponad 350 pracowników BRE Banku zostanie przeszkolonych metodą e-learningu w ramach projektu szkolenia kadry. „Program Rozwoju Kompetencji Menedżerskich” niemal w całości przeprowadzany będzie za pośrednictwem mediów elektronicznych. Wszystkie kluczowe działania szkoleniowe zrealizowane zostaną przy pomocy mechanizmów e-learningowych, na które składają się e-szkolenia oraz testy wykonywane drogą elektroniczną. Zawartość merytoryczna projektu i jego program koncentruje się na 4 obszarach:

=> Zarządzanie zespołem oraz rozwój podwładnych. Jest to część poświęcona zagadnieniom takim jak: tworzenie planów rozwoju pracownika, sukcesja i bezpieczeństwo kadrowe, rozwój pracowników w miejscu pracy, zarządzanie zespołem – rozwój zespołu oraz role w zespole i komunikacja.

=> Wzmacnianie efektywności. Ta część zajęć skoncentruje się na rozwoju umiejętności dopasowania motywacji do pracownika, monitorowania, zarządzania zmianą, a także przeprowadzania pracownika przez zmianę.

=> Ocenianie i optymalizowanie zasobów. To część poświęcona m.in. pozyskiwaniu zasobów, rekrutacji – formułowania zakresów obowiązków, ocenie pracownika, bieżącej oraz okresowej.

=> Planowanie. Zajęcia dotyczące rozwoju kompetencji w obszarach formułowania wskaźników i miar efektywności, stawiania celów, nadawania priorytetów, delegowania i kaskadowania zadań.

Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego, a środki zostały pozyskane w ramach Poddziałania 2.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Jego wartość wynosi ponad 800 000 złotych.

autor: Dominik Kowalski

You can leave a response, or trackback from your own site.

Zostaw komentarz

Powered by WordPress | Designed by: buy backlinks | Thanks to Ventzke & Partner, internet marketing and House Plans