Akademia PARP 2012 rozstrzygnięcie

Ponad półtora roku trwała walka o największy projekt e-learningowy w Polsce – Akademię PARP. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła przetarg dokładnie 9 maja 2011 roku. Ostateczne wyniki można było oficjalnie przedstawić dopiero na początku grudnia 2012. Zamówienie zrealizuje Instytut Edukacji Interaktywnej estakada.pl sp. z o.o. z Warszawy. Postępowanie prowadzone było w trybie dialogu konkurencyjnego.

photo: infografika Akademii PARP

photo: infografika Akademii PARP

Oznacza to, że najpierw zainteresowane firmy składają wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, następnie zamawiający ocenia wnioski i dopuszcza do kolejnego etapu określoną liczbę wykonawców.
Kolejny krok to rozmowy w sprawie przedmiotu zamówienia z wykonawcami. Po rozmowach tworzona jest specyfikacja, a na końcu składane są oferty. Wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu złożyło 19 firm, z czego 10 spełniło warunki udzału w postępowaniu. O pierwszej części postępowania i jej wynikach pisaliśmy tutaj.

Znacznie ciekawsze jednak okazała się druga część, czyli etap składania ofert. Co ciekawe oferty złożyło zaledwie 5 wykonawców spośród 10 zaproszonych. W postępowaniu złożono następujące oferty: 1) Combidata – 11 000 000,00 zł; 2) Inter IT – 13 900 000,00 zł; 3) Fundacja Obserwatorium Zarządzania, Konsorcjum Doradczo-Szkoleniowe, Gromar – 15 990 000,00 zł; 4) Young Digital Planet – 16 586 550,00 zł; 5) Instytut Edukacji Interaktywnej estakada.pl, Betacom – 17 600 000,00 zł. Zamawiający zdecydował się przeznaczyć na zrealizowanie zamówienia kwotę 17 641 857,82 zł brutto.

Cena nie stanowiła jedynego kryterium oceny ofert. Zamawiający musiał ocenić również materiał źródłowy oraz demo przykładowej lekcji. Po przeprowadzeniu analizy, Zamawiający ogłosił wyniki postępowania wybierając ofertę nr 4 (Instytut Edukacji Interaktywnej + Betacom) oraz jednocześnie wykluczając z postępowania wykonawców Combidata oraz Inter IT wskazując, że obie firmy współpracowały ze sobą przy składaniu ofert, co mogło stanowić czyn nieuczciwej konkurencji (tym samym te oferty w ogóle nie zostały ocenione). Poszkodowane firmy odwołały się do Krajowej Izby Odwoławczej i… wygrały. PARP musiał rozpatrzyć oferty raz jeszcze (tym razem wszystkie). Po obliczeniu wyników ponownie wybrana została oferta nr 4 (Instytut Edukacji Interaktywnej + Betacom) a Combidata raz jeszcze wniosła odwołanie, tym razem zarzucając zbyt małą liczbę przyznanych punktów. KIO oddaliła odwołanie, tym samy postępowanie zostało rozstrzygnięte.

A co nowego w Akademii? Przede wszystkim nowa szata graficzna portalu dostosowana do potrzeb urządzeń mobilnych (w końcu) . Zaktualizowane zostaną 34 dotychczasowe szkolenia, powstanie 8 nowych szkoleń biznesowych oraz 5 kursów dla firm szkoleniowych i trenerów. Największą jednak zmianą w porównaniu z poprzednimi odsłonami Akademii będzie dostęp zarówno do portalu jak i szkoleń z urządzeń takich jak smartfony, czy tablety. W tym celu wszystkie szkolenia zostaną przerobione do wersji m-learning. Ponadto pojawią się krótkie formy szkoleniowe, zwane pigułkami wiedzy. Uczestnicy zyskają możliwość samodzielnego tworzenia szkoleń i innych materiałów oraz umieszczania ich na portalu. Zamówienie realizowane będzie do 2015 roku.

 

You can leave a response, or trackback from your own site.

Zostaw komentarz

Powered by WordPress | Designed by: buy backlinks | Thanks to Ventzke & Partner, internet marketing and House Plans