Akademia PARP 2009

W październiku 2008 roku Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła przetarg prowadzony w trybie negocjacji z ogłoszeniem dotyczący przeprowadzenia największego projektu e-learningowego w Polsce – Akademii PARP. W ramach zamówienia, zrealizowane mają zostać szkolenia e-learningowe dla przedsiębiorców, pracowników oraz osób zamierzających rozpocząć własną działalność. Projekt zrealizuje ostatecznie konsorcjum firm Instytut Edukacji Interaktywnej Estakada.pl oraz notowana na warszawskiej giełdzie spółka Betacom S.A.

W tym składzie projekt Akademia PARP prowadzony był od 2006 roku. Warunki udziału w postępowaniu, zarówno techniczne jak i finansowe były bardzo wysokie, trudne do spełnienia przez wielu potencjalnych i chętnych wykonawców. Projekt oczywiście ma olbrzymią wartość dlatego nie należy się dziwić, że dopiero 4 lutego 2010 roku (przy czym przetarg ogłoszono w październiku 2008, sam projekt zaś nazwany został „Akademia PARP 2009″) pojawiło się ogłoszenie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości o wynikach postępowania.

Projekt wyceniony został na łączną kwotę 14 148 400,00 PLN. Szkolenia realizowane w ramach zamówienia powinno ukończyć co najmniej 20 400 osób z około 10 200 firm i instytucji szkoleniowych. W ramach usługi będą realizowane 3 komponenty:

1) realizacja szkoleń dla co najmniej 400 osób z co najmniej 200 firm i instytucji szkoleniowych; przeprowadzenie co najmniej 200 roboczodni konsultacji bezpośrednio związanych ze szkoleniem z zakresu budowania szkoleń e-learningowych. Przygotowanie 5 tematów szkoleniowych i przeprowadzenie co najmniej 5 szkoleń z każdego tematu szkoleniowego.

2) Udostępnienie w formie szkoleń on-line 24 szkoleń e-learningowych (10 przekazanych przez Zamawiającego oraz 14 nowych), które powinno ukończyć co najmniej 20 000 osób z około 10 000 firm. Wykonanie co najmniej 1000 prac grupowych przez uczestników szkoleń, przeprowadzenie co najmniej 250 dyskusji, przeprowadzone co najmniej trzech edycje gier strategicznych.

3) Upowszechnienie poprzez kampanię promocyjno- informacyjną wiedzy nt. szkoleń on-line, podniesienie świadomości kadry zarządzającej MMSP co do celowości i skuteczności stosowania rozwiązań on-line w szkoleniach, podniesienie wiedzy przedstawicieli MMSP na temat dostępnych na rynku narzędzi e-learningowych.

Zwycięskim firmom gratulujemy. Nie możemy też postąpić inaczej jak awansować obie firmy w rankingu. Nowy liderem rynku szkoleń e-learning zostaje firma Estakada.pl z Warszawy. Tym samym zastępuje na samym szczycie firmę 4system z Zielonej Góry, która przez 10 miesięcy zajmowała pierwsze miejsce.

You can leave a response, or trackback from your own site.

Zostaw komentarz

Powered by WordPress | Designed by: buy backlinks | Thanks to Ventzke & Partner, internet marketing and House Plans